.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

Krönika

Att sälja dyrt på en lågprismarknad

Written by Martin Stenberg on måndag, 22 oktober 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

I princip varje möte jag har med Europeiska företagsledare i Kina leder förr eller senare till samma fråga:

Hur kan vi sälja en avancerad och dyr produkt till kunder som vill ha en billig och enkel lösning? Det finns inget entydigt svar på frågan, däremot några verktyg som kan göra det lättare att närma sig den.

Mer än tre decenniers otrolig tillväxt i Kina har lett till att marknaden för i princip alla produkter har vuxit exponentiellt. Behovet av västerländsk teknik och kunnande har varit stort och våra företag har kunnat finna avsättning för sina produkter endast genom att vara närvarande på marknaden.

De senaste åren har dock något förändrats: inhemska tillverkare har blivit seriösa konkurrenter. Till ett mycket lägre pris kan idag kinesiska bolag erbjuda produkter med acceptabel kvalitet. Tillväxten i premiumsegmentet står och stampar, oavsett om det gäller verkstadsmaskiner eller avancerade tjänster.

Fortfarande kan våra svenska företag visa bättre kostnadseffektivitet över tid jämfört med konkurrenter. Driftsäkerhet för våra maskiner är många gånger bättre den med. Trots det sliter säljavdelningar sitt hår – kinesiska köpare fokuserar på en sak – inköpspris.

Ett svar på utmaningen är utveckla enklare och billigare produkter, detta har till exempel amerikanska General Electric och svenska Elekta gjort. Andra företag kämpar med att utbilda sina kunder i den ädla konsten att beräkna den totala livstidskostnaden för en produkt med hänsyn till driftstopp och annat elände som kan uppstå om kvalitéten haltar.

Alldeles oavsett vilken lösning som väljs för att bemöta problematiken så finns det dock en sak som det inte går att komma undan: konkurrensen i Kina kommer framgent att bli större, inte mindre, och endast den som lyckas nå ut till sina kunder med rätt budskap kommer att vara framgångsrik.

Företag som har satsat allt krut på försäljning och produktion i Kina måste lära sig använda nya verktyg: kommunikation och långsiktigt varumärkesarbete. I nystartade dotterbolag ses det ofta som en otrevlig kostnad som inte ger omedelbart resultat i resultaträkning. Men genom att ändra fokus från kortsiktig vinstmaximering till långsiktigt varumärkesbyggande går det att finna delar av svaret på den inledande frågan. Starka varumärken har lojalare kunder och kan ta mer betalt. Titta bara på Caterpillar, en av verkstadsindustrins stjärnor, eller se på Apples resa till toppen.

På väg mot utbrändhet

Written by Marcel de Vries on onsdag, 10 oktober 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

Över hela världen ser vi en trend där anställda blir alltmer stressade. Istället för att återfå det lugn de hade innan den ekonomiska nedgången, visar undersökningar att anställda världen över, två år senare, känner sig mer stressade i sin arbetssituation.

Hur kan detta vara möjligt? Och vilka nya destabiliserande krafter är det som orsakar denna ökning?

Svaret är komplicerat och består av en mängd lokala faktorer som beror på alltifrån instabilitet i eurozonen till svårigheter i att hantera de snabba förändringarna i ekonomier där gamla hierarkiska strukturer frustrerar unga och entreprenörer, till den uråldriga kampen som ser kvinnor i tillväxtekonomier förena traditionellt hushållsarbete med kraven från den moderna arbetsplatsen.

Och stress är en lömsk fiende som påverkar de drabbade med en rad problem från sömnlösa nätter till allvarligare åkommor som högt blodtryck, hjärtbesvär, diabetes, astma och hudsjukdomar, men i slutänden kan stress även påverka kärnan i ett företag. Då stressrelaterade åkommor , som enligt rapporten står för mellan 75 % och 90 % av läkarbesöken, [1] leder till sjukskrivning, eller ännu värre till kroniska åkommor, är det sannolikt att företagen ser sin produktivitet sjunka dramatiskt. Företagen riskerar att förlora några av sina bästa medarbetare då kraven på dessa högpresterande personer växer okontrollerat och långa perioder av konstant stress gör att de förlorar motivation och intresse.

Ett antal faktorer ökar stressen globalt, visar den senaste undersökningen av Regus som har frågat över 16 000 personer i mer än 80 länder, med resultat att hälften av medarbetarna säger att de är mer stressade än föregående år. Upptrappning av stress bör ses som något mycket negativt och farligt, särskilt då den globala ekonomin reser sig ur ett svårt läge. Under de senaste fyra åren har många anställda upplevt ofrivilliga förändringar i karriären, personliga ekonomiska svårigheter och stress från en spänd omgivning. Mer stress kan bli droppen som får bägaren att rinna över.

Undersökningen belyser att i Kina (75 %) och Tyskland (58 %), där en väldigt stor andel av svarspersonerna har upplevt ökande stressnivåer, börjar de anställda närma sig bristningsgränsen. Det kan hända att tecken på en avmattning i den kinesiska ekonomin har påverkat framtidsutsikterna i Tyskland mer än i andra länder, mot bakgrund av att Tyskland är det enda europeiska landet med handelsöverskott med Kina, men även i den andra änden av skalan var över en tredjedel av anställda i Australien och Nederländerna benägna att ha upplevt en ökande stress under det senaste året.

För att komma åt stressens kärna måste det som huvudsakligen utlöser stressen identifieras. Intressant nog har svarspersonerna avslöjat att två av de tre största källorna till stress var yrkesrelaterade snarare än personliga. Dessa var: jobbet (59 %) och kunderna (37 %). Personliga orsaker till stress betonades bara av under en femtedel av svarspersonerna, med undantag av privatekonomin (44 %).

Anställda i Mexiko och Kina upplever arbetet som påfrestande, där över 70 % av svarspersonerna uppgav att deras jobb utlöser stress. I Europa var franska och tyska medarbetare mest benägna att uppge att deras jobb var en orsak till oro, och till och med i Australien, där det var mindre sannolikt att medarbetarna skyllde stressen på sina jobb, instämde nästan hälften.

Kontakten med kunder var också en viktig faktor som utlöser stress. I en instabil ekonomi är det sannolikt att fluktuerande valutakurser och sena betalningar ökar spänningarna i kundrelationerna. Enligt rapporten var 30 % av alla fakturor under 2011 sena, enligt Atradius. Detta påverkade medarbetarna som var direkt involverade i att jaga betalningar och hantera kassaflödet och andra som helt enkelt upplevde instabilitet i sin arbetsmiljö. Problem med kunderna var särskilt avgörande för anställda i tillväxtekonomier där exponential tillväxt kräver snabba och fortsatta injektioner av medel.

Men det finns ett ljus i slutet av tunneln - även om arbetsplatsen är den huvudsakliga orsaken till stress är det även en plats där viktiga förändringar som minskar stressen kan göras. 63 % av svarspersonerna uppger att flexibla arbetssätt minskar stressen, och betonar att företag som vill gå i fronten för att förbättra de anställdas liv har en enkel lösning till hands.

Då två femtedelar av svarspersonerna uppger att flexibelt arbete är billigare än att sitta på kontoret och den stora majoriteten bekräftar att det förbättrar produktiviteten (77 %), måste företagen beakta denna lösning som erbjuds genom flexibelt arbete, och som leder till att personalen mår bättre och är produktivare till en lägre kostnad.

Genom att låta medarbetarna styra över sin arbetstid och arbetsplats kan företagen minska de anställdas stress, och även ta aktiv del i att göra arbetsmiljön mer familjevänlig. Mer än hälften av svarspersonerna (58 %) bekräftar att flexibelt arbete är mer familjevänligt och att fördelarna går hand i hand med minskning av stressen - arbetande föräldrar som kan välja när och var de arbetar kan minska pressen och stressen av att försöka få arbete och familjeliv att gå ihop, så att de kan tillbringa mer tid med sina nära och kära.

Nu införs konsultcheckar för svenska exportföretag

Written by Krister Widström on fredag, 05 oktober 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

Nu kan svenska företag köpa in exportkonsulter för halva priset när de vill öka sin export.

Först ut är Skåne Jönköping och Västerbotten och från årsskiftet är målsättningen att det införs i hela Sverige.

Svenska företag kan köpa in konsulttjänster för att t.ex. kartlägga nya marknader eller hitta distributörer i nya länder och halva konsultkostnaden betalas av Tillväxtverket.

Tidigare så har svenska företag varit hänvisade till statliga Exportrådet för att få del av subventionerade konsulttjänster vid export. Nu får företagen möjlighet att välja den exportkonsult som har mest relevant kompetens för uppdraget och det är i de flesta fall inte de statliga konsulterna.

Införandet av internationella konsultcheckar kan jämföras med RUT-avdraget där en ny bransch skapades. För exportkonsulter innebär det konkurrens på lika villkor vilket självklart kommer öka svensk export!

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att växa internationellt så kontakta mig.

Vill du ha skyldigheter och inga rättigheter – Bli företagare

Written by Tony Harkén on torsdag, 27 september 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

Besökte ett seminarium som en myndighet anordnade för personer som vill starta och driva företag.

Ett välbesökt seminarium där besökarna mestadels var förväntansfulla unga människor och en talare som inom nästan varje mening nämnde ordet frihet.

Frihet för en egen företagare. Jo du tänkte jag, har han någonsin drivit ett företag tro? Och frågade. Nix, det hade han ju inte men jag förstod att han nästan hade doktorerat i ämnet efter ett svar på några minuter.

Prata kunde han och de gjorde han men tyvärr inte om väsentligheter. Mest babbel om affärsplaner, strategier, bygga organisation och att det finns oändliga möjligheter inom globaliseringen. Tyvärr inte en enda minut om försäljning, vinstmarginal eller risk.    

Uppenbarligen var Frihet temat och så här kan den så kallade ”Friheten” se ut för en småföretagare.

Vill du i ditt nystartade företag ta ut en lön på 25 tusen i månaden så måste du sälja för minst 3 miljoner per år om du kan upprätthålla en vinstmarginal på 20 procent, om inte, så måste du sälja för mer.

20 procent är en hög och bra vinstmarginal med tanke på att bara skatten är 67 - 70 procent beroende på i vilken kommun du bor i.  

250 tusen i månaden måste du sälja för och lyckas du inte så blir det heller ingen lön på 25 tusen, så enkelt är det i den fria verkligheten. Och givetvis så gäller detta alla årets 12 månader vilket gör kraven och kalkylen än mer riskfylld med tanke på semestrar och ledigheter.  

Tror du inte att du orkar med detta eller kanske inte har erbjudandet för att lyckas med en försäljning på 250 tusen i månaden så lägg ner tanken på ett eget företag. Du kommer garanterat att misslyckas och din så kallade nya ”Frihet” kommer drabba dig och din plånbok hårt.

En enkel räkneövning som borde ha ingått i myndighetens företagskväll, kan man tycka. Men jag förstår att detta kapitel utelämnades helt, för hur många lockas av denna verklighet?

Förutom försäljning, vinstmarginal och risk så är det allt det andra med företagandet som du garanterat kommer få ta till din ”Frihet” på helger och nätter för att mäkta med. Och skulle du en sen nattimme göra fel i bokföringen eller räkna fel på momsen, ja då kan den nyvunna ”Friheten” bli att dela våningssäng med en storskurk ett par månader. Du skall inte tro att du och ditt företag kan uppträda omoraliskt och tillåts göra samma misstag eller fel som flertalet myndigheter gör, samma myndigheter som för övrigt dagligen ironiskt flåsar företagare i nacken.

Eller så gör du ett misstag som krögaren Lena Kahlbom som driver restaurangen Alex Matservice i Arninge, ett par mil norr om Stockholm gjorde – Hon gillar också ”Frihet” men åkte dit på en Raggmunk som kostade 4 år i rättsprocessande. 

Har du några minuter över ta del av denna företagsberättelse från verkligheten - Åklagare försöker sätta dit företagare för en raggmunk.

Världens bästa företagsklimat var det visst vi hade……

Nopefs VD ger nu över stafettpinnen

Written by Ib Sønnerstad on onsdag, 05 september 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

Sommaren är nu officiellt till ända och företagen har återgått till normal affärsrytm. De Senaste månaderna har präglats av en oerhörd frustration och seghet beträffande läget inom EU.

Skall unionen för många år framöver förbli en kraftigt skuldbelagd och skadskjuten aktör i den globala ekonomin, eller finns det någon vettig lösning i siktet, en kompromiss som alla kunde enas om? Många är de experter som uttalat sig men de tycks heller inte vara eniga sinsemellan. För många nordiska exportföretag utgör den europeiska exporten fortsättningsvis en mycket viktig del av omsättningen. Om exporten till EU börjar urholkas till följd av en mer utbredd recession i området, kan det bli svårt att finansiera den nödvändiga strategiska expansionen till tillväxtmarknader, som trots allt behöver ske och som ska trygga småföretagens framtida existens. En klart utmanande ekvation för SME-bolag med begränsad finansiell kapacitet, i synnerhet när affärsbankerna skärper villkoren för sin kreditgivning.

Denna, rätt mollbetonade reflektion till trots, kan vi på Nopef glädjande nog konstatera, att de nordiska bolagen ännu inte tappat modet beträffande sina internationaliseringsplaner. Ansökningar om villkorslån till förstudier har under detta år ökat med hela 55 procent, vilket är aktningsvärt med tanke på ovan nämnda. Men det tjänar också som en positiv bekräftelse på, att Nopefs efter 30 år har ett erbjudande med bibehållen relevans och växande efterfrågan. De två branscher som klart dominerar statistiken är tjänstesektorn och verkstadsindustrin. Störst är gruppen av ansökarbolag som har 11-50 anställda och riktar in sig på antingen Kina, övriga Asien eller Brasilien.

Sedan början av 2011 har Nopef velat koncentrera sina begränsade resurser på tre satsningsområden: Grön tillväxt, miljöteknik och förnybar energi; nordisk spetskompetens och innovation samt hälsa och välfärd. Det gör vi för vi tror att många av Nordens nuvarande och framtida affärsframgångar till stor del ligger inom branscher som tangerar dessa områden. Tillsvidare har inget tytt på att vi skulle ha bedömt felaktigt.

I och med detta nyhetsbrev vill jag också själv passa på att tacka alla ansökande bolag, offentliga och privata samarbetspartners som jag under tio år på Nopef haft förmånen att träffa och jobba med. Alla inom Nordiska ministerrådet arbetar med tidsbundna arbetskontrakt och det har nu blivit dags för mig att lämna över stafettpinnen till min kommande efterträdare, vars namn jag tyvärr ännu inte kan offentliggöra.

Under min tid har jag sett nära 2 000 ansökningar registreras i Nopef. Av dessa har jag personligen handlagt ca 500. Av det totala antalet ansökningar har ca 6-700 mynnat ut i en slutlig bolagsetablering utomlands. Det har varit spännande och väldigt lärorikt att ha kunnat bistå så många nordiska bolag med förstudiefinansiering i samband med deras viktiga internationaliseringsprocess. Med denna kunskapsbas i ryggsäcken, riktar jag nu blickarna mot nästa utmaning som ännu inte är känd för mig. Men för en trespråkig nordbo faller det sig naturligt, att försöka finna ett nordiskt bolag att göra min insats för. Så ifall just du skulle ha några tankar och idéer kring detta, så tveka inte att kontakta mig.   

Dags att skjuta brevbäraren?

Written by Tony Harkén on onsdag, 29 augusti 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

”Att spendera andras tillgångar minskar inte ditt anseende, tvärtom ökar det – Det är endast att spendera dina egna pengar som skadar dig.” - Machiavelli, 2008, Fursten.

Kan det sägas bättre? – Jag tror inte det finns en enda statlig generaldirektör som har missat detta avsnitt i partiskolan.

Fest efter fest fyller löpsedlarna och våra skattefinansierade partylejon gör ingen besviken, tvärtom.    

Senast ut var FRA (Försvarets Radioanstalt) som tyckte det var dags för en skojkväll för närmare 1,2 miljoner skattekronor. Som förmodligen hade tittat på storebror Säpo som körde på betydligt hårdare. Man gör det som storebror, man skall vara föredömet och visa vägen, som James Bond.

Här brändes det över 5 miljoner på festen med James Bond temat ”Med rätt att Festa”. Sköna doldisar eller hur?

Dyrt blev det, så dyrt att Säpo-budgeten har havererat och nu skall var tionde anställd få sluta. Så kan det gå när det är fri bar, solglasögonen hamnade lite snett och öronsnäckan i groggen.  

Undrar var festprissarna var när pajasen sprängde sig själv på Drottninggatan mitt i Stockholm city under julruschen?

Tror inte att media slutar här. Personligen tror jag att det bara har börjat för nu är folk riktigt förbannade och inte minst hårt arbetande företagare som ser sina skatteinbetalningar brännas iväg av korrumperade statliga festprissar som inte verkar ha satt en enda fot i verkligheten på årtionden.

Två vissna blommor på Centerpartiet tyckte att media fick sluta granska myndigheters festande. De menade att ett party för några miljoner inte spelade så stor roll, vilket de har alldeles rätt i. Med världens högsta skattetryck så finns det resurser, men som förmodligen gör mer nytta hos gamla, sjuka och barn, och inte hos statliga partylejon som vill skjuta brevbäraren.

Polen och Turkiet – en oas av ekonomisk lugn, nya ekonomiska tigrar i Europa.

Written by Andrej Scepanski on onsdag, 22 augusti 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

Dessa två länder kan vara glada över att inte vara med i eurosamarbetet. Stark ökning av BNP och ekonomisk tillväxt samt resistens mot finanskriser skapar goda investeringsmöjligheter.

För investerare som är villiga att satsa och är något mer riskbelägna (Turkiet?) väntar högre belöning.

I Europas nuvarande ekonomiska situation, när eurozonen balanserar på ruinens brand och flera länder återigen är på väg in i en lågkonjunktur, finns det faktiskt länder som verkar vara en oas av ekonomisk lugn.

”Market Watch”, en amerikansk portal för aktiva investerare, i sin nyaste rapport påpekar att det är just Polen och Turkiet som är denna oas och samtidigt nya (nygamla) ekonomiska tigrar i Europa.

Vilka fördelar har tex. Polen? Dessa är:

  • ung, nyfiken, välutbildad och arbetsvillig population,
  • snabbt växande, penningstark medelklass,
  • stor inre marknad, tillväxtdrivande inhemsk konsumtion (>53% av BNP),
  • extremt företagsamma och aktiva entreprenörer,
  • stadigt växande export (>30% av BNP),
  • boom i infrastruktur och byggsektorn.

Polen och nu likaså Turkiet nämns som Europas ekonomiska ledare. I andra världsdelar är det nya länder som tar åt sig ledarrollen. I Sydamerika – Peru och Columbia, i Asien – Filipinerna och Indonesien. Det är inte marknader från tidningarnas första sidor, men den goda konditionen på deras ekonomier drar åt sig investerarnas blickar. Vilket är särskilt intressant med tanke på att lyskraften och tillväxten i BRIC-länderna avtar.

Blir det dags för en era med PPIPT-länderna, dvs Polen, Peru, Indonesien, Philippines (Filipinerna), Turkiet?

Man kan upprepa det som mantra att Polens ekonomi inte hamnat i någon recession 2009, inte påverkats av dagens skuldkris i euroländerna, har en stor inre marknad och att exporten till Tyskland, Europas största ekonomi, bara växer (>20% av hela exporten). Som en extra kick kan bli den kommande revolution i energisektorn i samband med exploateringen av enorma tillgångar av skiffergas.

Samtidigt måste man komma ihåg att börsen i Warszawa med WIG20 ligger på lägsta nivå sedan två år tillbaka, vilket i och för sig skapar goda möjligheter till nya aktieköp och att realisera tidigare vinster. Den polska zlotyn har försvagats gentemot euro vilket gynnar exporten.

En fråga kan ställas om en årlig tillväxt på 4% kan definieras som tigerekonomin?

I jämförelse med Kinas eller Indiens tillväxt kring 10% - knappast. Men i jämförelse med resten av Europa – ja. Sedan fallet av Lehman Brathers september 2008 har Polens ekonomi med drygt 15%. Polens starka position bekräftar också inflöde av utländskt kapital. Direkta utländska investeringar 2011 i Polen hamnade på 11,8 mld USD (rekordår 2007: 22,8 mld USD) och i Turkiet 16,1 mld USD vilket är mest sedan 2007.

Om den stora potentialen som finns i Polen vittnar tex. den spanska banken Santanders investering i övertagande av den polska banken Kredyt Bank. Spanjorer som på hemmamarknaden har enorma problem med sina kredittagare som inte har råd att amortera och betala räntor ville ha en bank med starka grunder och som fungerar på en sund och stabil marknad.

Om och hur den konkursfärdiga Grekland kommer att påverka Polen beror på om de utländska bankerna agerande på den polska marknaden kommer att frestas att överföra sina pengar till sina HQ.

Kontakta oss på Artisma Consulting – Svensk Enterprise Partner så guider vi dig och ditt företag genom en värld av möjligheter!

Sverige ruttnar uppifrån

Written by Tony Harkén on lördag, 18 augusti 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

Svensk media fortsätter att gräva och fler och fler ekonomiska oegentligheter inom statliga myndigheter strömmar fram som vattnet i Slussen.

Tillväxtverket fortsätter att överraska. 357 miljoner har utbetalats utan att dokumenterats, med andra ord, vilka som har fått hur mycket, vet de inte. Ett 357-miljonersprojekt utan dokumentation som inte kan utvärderas vilket måste betyda att revisorn på verket måste ha gått på långledigt eller så finns det lik i garderoben?

Nu har Vänsterpartiet fått nog, som anser att verket bör omedelbart avvecklas och dess verksamhet skall överföras till andra myndigheter som gör samma sak. Bara att gratulera, då får andra människor chansen att gå på krogen och göra roliga saker på andras pengar. Är det farligt att ta bort en icke fungerande myndighet och dra ner miljardbudgeten som finansieras av skattebetalarna?

Men inte bara Tillväxtverket gillar party. Det gör man även på Näringslivsdepartementet som har kilovis med krognotor som inte kunde hittas när media efterfrågade säckarna. Kan vara ett grundlagsbrott och nu är det garanterat flera krismöten på departementet när förtroendet rasat ner till katastrofnivå. Skall bli intressant och se vilken PR-byrå som får städuppdraget denna gång?

Ekobrottsmyndigheten har fått ett nytt intressant uppdrag - Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har festat för flera miljoner avsedda för forskning. 15-årskalaset gick löst på miljonbelopp och tydligen så var även här revisorn på långledigt då bokföringen är rena Cirkus Scott. Kanske får någon flytta till en liten etta med begränsad utsikt?

Dessa skandaler får mig att tänka på när Skatteverket gjorde revision på vårt företag för några år sedan. Frågan gällde en taxiresa för 220 kronor en torsdagsmorgon mellan Bromma och Frösunda. Jo, efter att lämnat bilen på service så åkte jag till en kund på ett konsultuppdrag. Ibland är det bra att ha ordning i böckerna, kundredovisning och servicefakturor på bilen. Viktigt när Skatten knackar på dörren som de gör i den privata sektorn och kräver svar på kvitton på belopp av hela tvåhundra kronor.

Att Sverige ruttnar uppifrån blir allt tydligare då allt fler statliga beslutsfattare uppenbarligen har blivit diplomater i det egna landet.

Ytterligare en pangvecka i landet till historieböckerna.

Det har varit High Chaparall i fem städer i veckan. Som vanligt pangstäderna Göteborg, Malmö, och Södertälje som vi känner igen sen årtionden. Men nu kommer Norrköping och Eskilstuna starkt. Städer man inte skall göra en adressändring till, eller varför inte? En polis i Malmö framförde i veckan att alla skottlossningar är ofarliga för vanliga Svensson. Tydligen är det bara personer som inte går till jobbet som skjuter mot varandra så det är inget att bry sig om. Det var skönt att höra och vilken tur vi har, vi arbetare. 

Nu ser jag fram emot en ny arbetsvecka med nya pangnyheter och fler rapporterade ekonomiska oegentligheter där skattepengar går upp i rök, som efter krutröken har lagts sig i våra svenska pangstäder. 

Ett produktivitetsproblem av olympiska proportioner

Written by Florian Malecki on måndag, 13 augusti 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

Fredagen den 27 juli 2012 invigdes de 30:e olympiska spelen i London – en händelse som följdes av ca 4 miljarder tittare världen över.

Fram till avslutningen den 12 augusti kommer det finnas hundratals tillfällen för anställda att logga in på företagsnätverket för att uppleva när idrottare från 205 länder deltar i över 300 evenemang.

TV- och kabelnät över hela världen utlovar mer täckning och bättre tillgänglighet än någonsin. För hängivna sportfans innebär detta en chans att del av ca 5 000 timmar sändningstid. Till skillnad från tidigare OS, där de flesta varit bundna till sina datorer för att streama eller lyssna på direktsändningar, blir detta sannolikt året då smartphones, surfplattor och andra mobila enheter tar över som det smidigaste sättet att följa tävlingarna. Företag bör dock beakta det faktum att en stor del av de anställda kommer att följa OS under kontorstid och därigenom utnyttja företagsnätverkets bandbredd.

Det är emellertid inte bara streamad video som företagen måste kämpa mot i sina nätverk. Vid de senaste olympiska spelen 2008 fanns det omkring 100 miljoner Facebook-användare, men nu är antalet uppe i närmare 1 miljard. Under OS-perioden kommer det dyka upp tiotusentals fansidor som kan nås från hela världen – många via företagsnätverken.

Den jamaicanska sprintstjärnan Usain Bolt har exempelvis över 7 miljoner fans på sin Facebook-sida, medan Michael Phelps ligger på andraplats med cirka 4 miljoner. Därtill finns Twitter, som vuxit från 6 miljoner användare till 140 miljoner användare sedan OS i Peking 2008. I termer av datakonsumtion betyder förstås ett enstaka meddelande på 140 tecken ingenting, men om man multiplicerar detta med tusentals meddelanden och räknar in länkar till YouTube-videos och liknande, så blir även en till synes harmlös tweet plötsligt en mardröm för företagsnätverkets ansvariga.

Samtidigt som OS är ett av världens största evenemang och erbjuder underhållning till alla, innebär det också en produktivitetsutmaning av olympiska proportioner för de företag som står oförberedda inför anstormningen mot nätverket.

Det blir en stor utmaning för nätverksadministratörer att effektivt leverera affärskritiska företagslösningar samtidigt som de måste kämpa mot de anställdas användning av ”slösaktiga” applikationer som ger tillgång till OS-sändningarna. Kritiska affärsprogram behöver bandbreddprioriteras medan bandbredd till applikationer för video, multimedia och sociala media antingen måste begränsas eller blockeras helt och hållet. Tidigare installerades brandväggar för att skydda mot virus och skadlig kod i syfte att hålla företagets nätverk tryggt och säkert. Nästa generations brandväggar är dock mer avancerade och har även förmåga att skydda produktiviteten i nätverket. Företagsnätverket utgör det centrala nervsystemet inom många affärsverksamheter, om det ligger nere så stannar allting upp. Och om det saktas ner på grund av att bandbredden förbrukas genom video, live-streaming, Facebook- och Twitter-användning, så sjunker förstås också tempot i affärerna.

Nästa generations brandväggar inkluderar teknologi såsom applikationsintelligens och kontrollfunktionalitet; teknologi som gör det möjligt för företag att avgöra vilka program som ska få användas inom nätverket, och vem som ska få tillgång till dessa. En sådan till synes enkel fördel har potential att hålla affärsverksamheten flytande under OS eftersom företagsnätverket skyddas från både externa angrepp (som t.ex. internetbedrägerier) och från det interna hot som uppstår när anställda använder företagsnätverkets bandbredd för att titta, dela, och lyssna på OS-sändningarna.

Teknologin som ligger till grund för applikationsintelligens och kontrollfunktionalitet är oerhört komplex, och få IT-säkerhetsföretag har möjlighet att tillhandahålla den. Teknologin gör det inte bara möjligt för företag att på förhand fastställa vem som ska få tillgång till olika applikationer inom företagsnätverket, utan den kan också avgöra om och när tillgången ska begränsas. Och även om en anställd får tillgång till en applikation som gör det möjligt att streama video från OS, så kan nästa generations brandväggar även säkerställa äktheten hos detta innehåll genom att kontrollera varje datapaket via ”Deep Packet Inspection”.

Många företag försöker fortfarande skydda nätverken med hjälp av första generationens brandväggar som använder sig av så kallad "Stateful Packet Inspection". Denna teknik blockerar dock enbart hot genom att utvärdera de portar och protokoll som används i nätverkstrafiken. Enkelt uttryckt innebär det att dessa brandväggar endast kan betrakta data medan de är blinda för applikationerna, vilket gör dem oförmögna att skilja produktiv och säker trafik från improduktiv och potentiellt osäker trafik. Nästa generations brandväggar använder istället en innovation kallad "Deep Packet Inspection" för att skanna paketets hela innehåll och kontrollera allt som passerar genom nätverket, detta sker bl.a. genom avancerat intrångsskydd, anti-malware, innehållsfiltrering och anti-spam. Eftersom dessa brandväggar ger en inblick i applikationerna själva erbjuder de både nätverket och affärsledningen en viktig fördel. Företaget kan styra vilka applikationer som ska tillåtas inom nätverket, vilket gör att verksamhetskritiska program såsom LiveMeeting, Salesforce.com ®, SharePoint ® och mycket annat kan prioriteras framför improduktiv webbsurfing, YouTube-tittande och Facebook-användning.

Mellan den 27 juli och den 12 augusti 2012 kommer tusentals företag runt om i världen otvivelaktigt fråga sig: "Vad händer med mitt nätverk? Vem slösar bort min bandbredd? Varför är mitt nätverk så långsamt?" Dessa företag kommer sannolikt inte ha nästa generations brandväggar med applikationsintelligens och funktionalitetskontroll på plats.

 

Välkommen till Absurdistan

Written by Tony Harkén on tisdag, 07 augusti 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

Skall du etablera dig, din familj och ditt företag i Sverige - Tänk dig för noga och många gånger.

Ingen har väl undgått skattefinansierade Tillväxtverkets lyxfestande på skattepengar. Nästan 17 miljoner på sprit, vin och skoj. Ett fantastiskt festande som till och med sprängde budgeten, och nu får skattebetalarna äran att skjuta till ytterligare 60 nya friska skattemiljoner till en myndighet som allt fler undrar om den behövs?

Men, för rättvissans skull, Tillväxtverket skapade tillväxt för Grand Hotell, det måste man hålla med om.      

Generaldirektören har fått sparken, men skall stanna kvar på Näringslivsdepartementet för hennes erfarenhet och kunnande måste tas tillvara. Ett mycket bra beslut som ger förtroende och framtidshopp för landets närmare 900,000 företagare.  

Vi företagare behöver rådgivning för hur man blir Kung i Baren och hennes skatteknep lyfter vi på hatten för. Att bokföra skattefinansierade barnotor och lyxmiddagar som seminarier och utbildning var fyndigt, det gav nämligen momsklirr i den egna kassan. Inte konstigt att jobbet blev hennes trots avsaknad av allt vad företagande heter, det fanns dolda talanger.  

Vad skatteverket tycker om dessa skattebrott är en annan fråga, men nu vill säkerligen många företagare se hur Skatteverket hanterar uppbenbara skattebrott i miljonklassen hos en myndighet som bör leda till åtal. Det hade det garanterat gjort om det hade varit en företagare.

Tack Dagens Nyheter. Fortsätt att gräva i detta oändliga skatteslöseri på mängder av svenska missköta myndigheter, statliga verk och företag. Ett slöseri på bekostnad av att de privata företagen kvävs av ett absurt skattetryck och de nya riktiga jobben uteblir.  

Vilket regnade. Juli regnade bort så inte undra på att 42 skottlossningar inträffade i Göteborgsområdet under regnperioden. 

Kanske är det dags att införa en ny skattereduktion för företag gällande skottsäkra västar för medarbetare. Känns lika viktigt för hälsan som ett skattesubventionerat gym- och träningskort om man bor i någon av pangstäderna Göteborg, Malmö eller Stockholm.    

Förutom att det nästan skjuts dagligen i landet, mitt på dagen på torg och gågator, som i krigshärjade Afghanistan, så skall du tjej-kvinna verkligen se upp på promenaden.

6,532 våldtäkter genomfördes under 2011, enligt Brottsförebyggande Rådet. En absurd siffra som är svår att förstå, nästan 126 våldtäkter per vecka och det bara fortsätter att öka. Siffrorna gör Sverige till näst värst i världen, efter Sydafrika. I Sverige sker det uppenbarligen tusentals fler våldtäkter årligen i jämförelse med alla de övriga nordiska länderna tillsammans, skrämmande.

Visst är Sverige fantastiskt. Om det nu lockar? – Välkommen till Absurdistan.

Konjunkturpessimistiska företagare tror på egen tillväxt

Written by Peter Bodin on onsdag, 11 juli 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

En hoppingivande aspekt är att företagen tror att de själva kommer att öka omsättningen och anställa mer personal. De har alltså en stark tro på egen tillväxt trots att de ser pessimistiskt på konjunkturutvecklingen.

Liknade tendenser finns gällande köp och försäljning av bolag. Vår sammanställning Dealtracker visar att antalet transaktioner minskade kraftigt under senare delen av 2011. Även om de faktiska siffrorna talar sitt tydliga språk så märker vi att företag är fortsatt intresserade av att växa genom uppköp även om de drar ut på sina affärer.

När vi möter entreprenörer kännetecknas många av att de har tillväxt på agendan och internationella ambitioner. De vill utveckla verksamheten, etablera sig på nya marknader och förstärka sin närvaro på marknader de redan är på. Sverige är ett av de länder som har högst andel företag som bedriver någon form av export eller internationella affärer. Detta gäller inte bara storföretag utan även mindre och medelstora ägarledda företag.

När man tittar närmare på förutsättningarna i Storbritannien så lämnade många landet i samband med finanskrisen, men många söker sig också dit. Storbritannien har inte tappat sin roll som nav för utländska investeringar i Europa. Även om vissa branscher har dalat så präglas andra av tillväxt och goda affärsmöjligheter.

Inget är i mina ögon mer spännande än att möta dynamiska företagare. Dessa entreprenörer har en stark tro på framtiden och sin förmåga att låta sina företag växa oavsett konjunktur och andra utmaningar de möter i sin affärsverksamhet. Det här är företagare som väljer att se hinder och svårigheter som möjligheter och utmaningar.

Tillväxt handlar inte bara om omsättning utan även om att får människor att växa. Det handlar också om att bidra med ökad samhällsnytta genom att skapa ett långsiktigt hållbart företag som agerar i linje med sin omvärld på både lokal och global nivå. Under 2011 registrerades rekordmånga nya företag. Det skall bli spännande att följa dem och deras utveckling.

Andelen kvinnor på företagsledande positioner har minskat jämfört med föregående år. De nedåtgående siffrorna är nedslående, men i mina möten ser jag ändå tendensen att företagare ser det som en viktig framgångsfaktor att skapa betydligt mer jämlikt ledarskap i sina företag.

Hur kan chefer undvika mobil anarki och samtidigt erbjuda tillförlitlig och säker mobil åtkomst?

Written by Jan Hindolff on onsdag, 27 juni 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

De jobbar från caféer, flygplatslounger och hotellrum: dagens globala företagsarbetare är mobila. De senaste fem åren syns en märkbar förändring av våra affärs- och arbetsmiljöer. Mobila enheter har blivit kraftfullare, enklare att använda, och oumbärliga som verktyg och underhållning.

Men mobiliteten har ett pris. Hur kan chefer undvika mobil anarki och samtidigt erbjuda tillförlitlig och säker mobil åtkomst oavsett varifrån du arbetar?

Bara siffrorna är häpnadsväckande: enligt en InfoTrends-rapport från 2011[1] så utgör de mobila kunskapsarbetarna för närvarande mer än 60 % av den totala arbetskraften i Brasilien, Tyskland, Indien och Japan, och mer än 70 % av den totala arbetskraften i USA.

Dessa siffror kommer bara att öka. Ännu mer slående är hur pass många, och olika, mobila enheter som anställda använder under arbetsdagen. Färska uppgifter från analysföretaget Canalys[2] visar att de globala årsleveranserna av smartphones 2011 för första gången översteg antalet stationära datorer, notebooks, netbooks och tablets. Eftersom de flesta smartphones och tablets är anpassade för personlig användning så utnyttjas de alltmer innanför – och utanför – företagens brandväggar. Fenomenet "BYOD" – Bring Your Own Device – blev vardag för IT-avdelningar långt innan begreppet blev populärt.

Denna konsumentanpassning av IT, återspeglad i spridningen av mobila enheter och operativsystem, räcker för att få varje IT-chef eller företagsledare att längta efter mer kontroll och mindre risk. IT-chefer och företagsledare måste nu titta ordentligt åt båda hållen innan de korsar den mobila säkerhetsgatan. Annars riskerar de att bli påkörda av antingen cyberattackernas hårda kostnader eller av de mjuka kostnader som orsakas av förlorad produktivitet och effektivitet till följd av FÖR hård mobil säkerhet. Kostnaderna är högst reella på båda sidor av ekvationen: en nyligen genomförd undersökning hos 50 av de största amerikanska multinationella företagen visade att IT-attacker orsakat en genomsnittlig årskostnad på 5.9 miljoner dollar per företag.

På andra sidan av ekvationen uppenbarar sig frågan om hur vi kan mäta kostnaderna för förlorad produktivitet och användarfrustration i samband med att åtkomst från mobila enheter blockeras. I praktiken tänker användarna bara på säkerheten när de förlorar sin information eller när de blockeras från att komma åt den i första hand. När det gäller möjligheten att logga in på företagsnätverk via en tablet, smartphone eller hemdator så bryr sig den typiska mobila kunskapsarbetaren egentligen inte. Han/hon vill bara ha tillgång till de företagsapplikationer eller data som behövs för att få jobbet gjort, och han/hon vill ha det nu.

Hur ska då företag hantera denna växande våg av BYOD utan att utsätta verksamheten för katastrofal risk? Jag tror inte att problemet som IT möter är en fråga om kontroll utan om sårbarhet. Alltför ofta installerar företag säkerhetslösningar som fokuserar på att få kontroll och blockera åtkomsten. Detta tillvägagångssätt är dåligt anpassat för en värld där mobila enheter används både innanför och utanför brandväggen, det är ungefär som att använda en slägga för att slå i en enstaka spik. För mycket kontroll skapar ett trögt, underpresterande nätverk och saktar ner affärsverksamheten. Än värre är att det orsakar en armé av frustrerade och arga anställda som alla kräver åtkomst till de applikationer och data de behöver.

Behovet av att uppnå en balans mellan säkerhet och prestanda drivs av själva naturen hos det mobila kunskapsarbetet – de mobila enheterna (och dess användare) befinner sig minst lika mycket utanför brandväggsperimetern som innanför. Väl utanför brandväggen måste mobila enheter kunna anslutas via VPN – vilket inkluderar trådlösa hotspots och offentliga 3G/4G- nätverk – för att kunna säkerställa dataintegritet och skydda företagskänslig information.

Eftersom tablets och smartphones fungerar som fordon för informationsflödet kan användare oavsiktligt (eller avsiktligt) plantera skadlig kod i ett säkert nätverk. Riskerna för detta växer i takt med att hackare börjar inse åtkomstpotentialen och upptäcker sårbarheten hos dessa enheter. IT kräver därför att det finns en förmåg att skanna av inkommande trafik för att säkerställa nätverkets integritet och garantera datasäkerheten. Den andra sidan av myntet är att användare av mobila enheter räknar med att kunna dra nytta av alla skydd och all säkerhet som erbjuds av de ledande applikationerna, allt eftersom de mobila enheterna blir ännu viktigare för verksamhetens infrastruktur. Oavsett om man är innanför eller utanför brandväggen så måste IT-chefer alltid kunna garantera bandbredd till kritiska applikationer, och samtidigt begränsa oönskad eller farlig trafik.

En grundläggande fråga för IT blir därmed: hur gör man för att skapa ett “rent” VPN? Hur kan IT säkerställa både åtkomst och dataintegritet?

Trots att det inte finns någon omedelbar lösning på detta så står en sak klar: IT-organisationer måste implementera säkerhetsverktyg som motsvarar de operativa realiteter som konsumentanpassningen av IT och ökningen av det mobila arbetet medfört. Genom att implementera ny säkerhetsteknik som ger en total inblick i vem, och vad, som begär åtkomst till nätverket – i massiv skala, i realtid – kan IT-chefer undvika data- och åtkomstanarki. De smarta nätverksadministratörerna kan låta verksamheten bedöma hoten, reagera omedelbart och fatta åtkomstbeslut baserat på sårbarhet. För att vara verkligt effektiv måste säkerheten inte bara tillhandahålla skydd i brandväggen, utan också kontrollera applikationen på enhetsnivå:

- Nästa generations brandväggar måste kunna dekryptera och ta bort hot i trafiken som passerar över SSL VPN via de mobila enheterna, innan de kommer in i nätverket.

- Vid åtkomstförsök till företagsnätverket måste IT-organisationer kunna kontrollera att en mobil enhet begär åtkomst på ett legitimt sätt. De måste också kunna avgöra om enheten har blivit jailbreakad, eftersom den inbyggda säkerhetsmekanismen då blir oanvändbar vilket ökar smittorisken.

- På applikationslagret bör IT-chefer också ha möjlighet att definiera och verkställa hur applikations- och bandbreddsresurser används.

- På enhetsnivå måste IT-administratörer kunna definiera policys som identifierar enhetens specifika attribut och se till att dessa policys verkställs, innan åtkomst till företagsnätverket beviljas.

Resultatet av denna 360-gradersapproach till IT-säkerhet är inte bara att skadlig kod blockeras vid brandväggen. IT kan nu också dynamiskt öka den bandbredd som krävs för affärskritiska applikationer på mobila enheter, och samtidigt begränsa bandbredden för mindre viktig eller oacceptabel trafik. Dessa nya säkerhets- och åtkomstteknologier underlättar affärsrörlighet och prestanda, oberoende av enheten och av när/var den används i verksamhetens arbetsflöde. Den genomsnittliga mobila kunskapsarbetaren kommer fortfarande ha tillgång till nätverket från sin favoritenhet – men oönskade applikationer och skadlig kod kommer inte att ha det. Med rätt säkerhetsinstallation förvandlas global mobil anarki till global mobil produktivitet.[1] “Mobile Knowledge Workers: Emerging Opportunities” Infotrends, January 2011

[2] “Smartphones Overtake Client PCs in 2011,” Canalys, February 3, 2012

Mycket stöd och pengar till kvinnliga företagare – Men var?

Written by Alice Hertz on onsdag, 13 juni 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

Var är dessa pengar och hur kan jag ta del av de så kallade pengarna? Jag har tröttnat på allt snack om att det finns pengar för investeringar till kvinnliga entreprenörer.

Var finns pengarna och hur kan jag få del av dessa pengar för att börja producera och leverera, och inte minst generera nya svenska arbetstillfällen.

Det är mycket prat och lite verkstad - Almi lockar och säger de kan hjälpa till med investering. Man producerar all information Almi önskar. Det kräver massor av information, affärsplan är självklart, men de önskar så mycket mer.

Man kan lägga ner flera hundra timmar, på information om företaget, om marknaden, kunder och mycket annat och tiden går.

Almi skall gå igenom informationen och sedan ha möte, det tar veckor om inte månader. Sedan kommer till slut beskedet NEJ, detta är inget vi kan satsa på. Samma sak kan tyvärr sägas om flera andra aktörer på marknaden som har till uppgift att hjälpa och stödja nyföretagandet.

Vad vill man satsa på? Har personalen på Almi med flera inte kunskaper eller erfarenhet av att driva företag. Vågar de inte ta beslut? Eller är det så att det finns INGA PENGAR?

Det finns pengar som riktar sig mot kvinnor. Men pengarna får bara gå till att utbilda kvinnor i företagande, mentorskap och mycket annat. Är vi kvinnor outbildade? Nästa fråga blir då, är det dessa lågutbildade kvinnor som samhället först skall utbilda och sedan skall de driva företag? 

Att vara entreprenör och driva företag är inget man lär sig på en kurs. Det ställs samma krav på både kvinnor och män för att driva företag. Arbetstillfällen är ju målet. Är det bara tjänsteföretag som regeringen vill satsa på?

Alla dessa kvinnliga konsultföretag som poppar upp, söker bidrag från Tillväxtverket för att utbilda kvinnor. Är det dessa arbetstillfällen man vill skapa för stunden. Skall vi inte ha produktionsföretag?

allaflaskor

Vill man inte ha kvinnor som driver produktionsföretag? Kvinnliga företagare som på sikt kommer anställa mellan 5-10 personer.

Jag är en duktig och mycket driven entreprenör som har tagit fram en produkt som redan säljs lokalt i livsmedelbutiker, efterfrågan finns från svenska konsumenter att gå nationellt och från distributör i Europa.

Var finns stödet? VARFÖR?  Är det så att jag inte tillhör det fina folket i Sverige. Finns det fina/fula företag, företagare och entreprenörer?

Sverige behöver entreprenörer som vågar lyckas! Eller måste företaget heta Volvo eller Ericsson?

 

Driftig Entreprenör tar nytt grep och söker investerare.

Söker ditt stöd via Funded by Me, investerare, samarbetspartner, för att lansera vårt sortiment internationellt.

Mitt namn är Alice Hertz, jag är entreprenör, nyfiken, kreativ, självständig, envis, hängiven, optimist och visionär.   I´m loving it!

Jag driver ett livsmedelsföretag beläget i Skåne som tillverkar en helt fett fri salladsdressing i tio olika smaker av sött och surt. En unik produkt som är helt ny inom produktgruppen Dressingar.

Absolute klar dressing, ingen olja, e-nummer eller smakförstärkare.

Ta en titt här

Med Vänlig Hälsning 

Alice Hertz

Polen har allt en entreprenör behöver

Written by Andrej Scepanski on måndag, 04 juni 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

De flesta av de små och medelstora svenska företag bedömer att det är Polen, Tyskland, Storbritannien, Ryssland och Kina som utöver de nordiska länderna är viktigast för morgondagens export och satsningar på nyetableringar.

Polen har den mest expansiva ekonomin i regionen och var det enda landet i hela Europa med positiv utveckling av BNP under krisåren 2008-2010. Även den nuvarande turbulenta marknadssituationen pga skuldkrisen i Euroländerna biter inte på Polen och landets BNP växte stadigt med 4,3% under 2011.

Polen har skapat egen modell för ekonomisk tillväxt och idag kan betraktas som ett mönsterland för Europas utveckling. Landets ekonomi är väldigt dynamisk och samtidigt en av de mest välskötta ekonomierna i Europa. Och det tackvare stora investeringar, väldigt aktiva och företagsamma entreprenörer samt hårdarbetande människor. Inför ett hot om hårda tider arbetar Polacker ännu hårdare.

De gångna årens olika konjunkturnedgångar i Europa har varit fördelaktiga för polska företag som kunnat leverera egna produkter av hög kvalitet till fördelaktiga priser och därmed vuxit i sin styrka och omfattning.

Koppling mellan stark export och dynamisk inhemsk marknad med 38 miljoner konsumenter och en bred och nyfiken medelklass, ställer Polen i en betydligt gynnsammare situation än andra länder.

För Tyskland, kallad för ”Europas ekonomiska motor”, är Polen idag viktigare handelspartner än Ryssland. Polska fabriker är fast kopplade med leveranser till tyska företag.

Den starka ekonomiska situationen ökar också Polens politiska position och placerar landet i en högre division. Vilket också positivt påverkar utländska investeringar. Direkta investeringar 2011 ökade med ca 47% mot året innan upptill ca 100 mld kr. Bland de stora investeringarna finns tex. olika outsourcing centraler för finansiella tjänster (tex. Nordea).

Finansiering av olika projekt med stöd från EU leder också till flera affärsmöjligheter och skapar bra internationella affärer. Det visar sig att dessa pengar återinvesteras i högteknologiska investeringsprojekt inom, där flera utländska företag (svenska också) säljer sina tjänster och produkter.

Optimismen råder också för 2012. Trots dämpad tillväxt i den europeiska ekonomin beräknas BNP öka formellt med 2,5 %, men informellt mellan 3,0- 4,0%.

Statliga investeringar inom infrastruktur fortsätter även efter Euro 2012 (EM i fotboll).

Motorvägar (ca 3000 km), broar, viadukter, järnvägar och flygplatser byggs och renoveras i etapper och planeras bli färdiga i perioder framtill 2015, 2020, 2030 vilket skapar affärstillfällen för byggbolag från hela EU.

Infrastrukturprojekten skapar affärsmöjligheter också för andra branscher såsom elektronik/it/mekatronik – trafikbevakning/-styrning, signalöverföring, navigering, telekom. Många duktiga svenska teknikbolag kan få sin chans här.

Dessutom är fastighetsmarknaden (affärsfastigheter/kontor och bostäder) het, med stadigt stigande priser och värden. Här gör Skanska bra ifrån sig.

Polens byggindustri erbjuder också inköp av byggmaterial i form av svetsade stålkonstruktioner, armeringsjärn, prefabricerade betongelement och byggnadssnickerier.

Ytterligare affärsmöjligheter finns i branscher med förväntade stora statliga satsningar inom energisektorn, förnyelsebarenergi, avfallshantering, återvinning, miljöteknik.

Extra intressant teknisk utmaning kan vara eventuell satsning på nya teknologier för utvinning av skiffergas, vilket kan göra Polen till Europas största producent och exportör av gas – ett uppsving i Norges klass.

Polen är i dagsläge en konsumerande nation vilket gör att detaljhandel växer snabbt och med det även tillgång till imponerande shopinggallerior och affärscentrum som växer lite överallt. Det skapar etableringsmöjligheter för företag som tex. JULA. De flesta klädeskedjor redan finns där och IKEA drar därifrån den största vinstandelen sedan länge.

Polen har ändrat sin karaktär från legotillverkande till konsumerande nation.

Det är en ung, välutbildad, arbetsvillig och nyfiken nation. Attraktiva löneförhållanden och förnuftig arbetsmarknadspolitik skapar ett bra näringslivsklimat för privata investerare. Den egna valutan (zloty) är stabil men med konkurrensfördelar gentemot andra valutor och skyddar marknaden mot externa kriser – där har vi ytterligare ett vinnande koncept.

Kontakta oss på Artisma Consulting – Svensk Enterprise Partner så guider vi dig och ditt företag genom en värld av möjligheter!

Tack Internet – Nu föds den verkliga demokratin

Written by Tony Harkén on onsdag, 30 maj 2012. Posted in Krönika, Main top, Veckans Krönika

Utan nätet så hade vi svenskar fortfarande trott på vad överhögheten försöker trycka på oss, men nu är det andra bullar som bakas och en nyhet om en korrupt politiker når World Wide på ett par sekunder.

En sådan nyhet är att stjärnskottet på IMF, chefen Christine Lagarde i hårda ordalag fördömde grekernas civila olydnad för att de har slutat att betala in avgifter och skatter till staten. En landsprotest som kanske inte är så märklig då landet har förstörts av korrupta politiker i årtionden.

Men, det den högflygande IMF-chefen glömde att nämna i sitt uttalande var sin egen förmåga och vilja att betala skatt. Trots en årlig ersättning på 550 tusen US dollar så finns inget utrymme för att betala skatt och göra rätt för sig. Att leva som man lär verkar inte vara något denna tant. Däremot förstår jag att hon vill att vi andra skall betala, för förmåner måste faktiskt finansieras, och det har hon faktiskt förstått. Inte illa, inte undra på att hon fick jobbet med sådana kvalitéer.

Att hon som representant för den nya adeln skall kunna tala om för andra vad de skall göra låter i mina öron som omöjligt och skamligt. Hon behöver inte boka någon solsemester i Grekland de närmsta åren, då det inte var en enda grek som gjorde vågen över hennes uttalande, enligt lokal media.  

Tyvärr är hon inte ensam där uppe bland molnen.

EU byråkraterna är inte heller dåliga på att ta för sig ur skattekistorna, trots att många av kistorna börjar väga lätt, och en del är faktiskt helt tömda. Här sparas det inte heller och lågkonjunkturen har ännu inte nått Bryssel och dess 55,000 byråkrater, och kommer aldrig så att göra. Dessa högflygande byråkrater betalar heller inte de någon skatt i sina hemländer.

Tänk att Bryssel har 55 tusen svartjobbare? Sen pratar Herr Borg om att svenska byggen måste kontrolleras hårdare av skatteverket – Hur tänker han då?

En sak har de ändå gemensamt denna högflygande nya adel och det är att äta gott på andras arbete och på bästa möjliga sätt berika varandra. När så många kliar varandra på ryggen så måste det finns en hel del jobb för Anticimex inom Unionen.

Nätet kommer att råda bott på denna sjukdom var så säker. De vanliga skall faktiskt rösta i framtiden, och då kan vi tacka uppslagsverket Internet med avipxlade nyheter för fakta och insikt.   

 

Tidigare Krönikor

su

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items