.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
 • Fel vid laddning av flödesdata.
Havererad invandringspolitik tvingar fram Nystartszoner

Havererad invandringspolitik tvingar fram Nystartszoner

Publicerat av Tony Harkén måndag, 22 april 2013.

För att skapa arbetstillfällen och öka sysselsättningen i områden där utanförskap är utbrett föreslår regeringen att ett system med nystartszoner införs på försök.

Nystartszonerna ska utgöras av de områden där flest personer saknar sysselsättning, har låg utbildning och får långvarigt försörjningsstöd. Vilka områden som ska utgöra nystartszoner kommer att omprövas vart femte år och efter att systemet med nystartszoner utvärderats.

Företag i nystartszonerna får göra avdrag vid beräkningen av socialavgifterna. Helt avdrag får göras under fem år och därefter halvt avdrag under två år. Avdraget kan som högst uppgå till 6 000 kronor per månad och anställd.

En förutsättning för avdrag är dock att företaget sysselsätter färre än 50 personer och att nettoomsättningen eller balansomslutningen uppgår till högst 80 miljoner kronor, verksamheten ska bedrivas vid ett fast driftställe i en nystartszon och minst en fjärdedel av de anställda ska vara bosatta i en nystartszon.

Avdraget utgör ett statligt stöd som måste notifieras och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras. Om kommissionen godkänner avdraget kommer det att vara tidsbegränsat. Inför en eventuell förnyad notifiering kommer åtgärden att utvärderas för bedömning av lämpligheten av ett fortsatt system med nystartszoner.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Hur denna satsning ska finansieras framgår inte men ett företag kan få upp till 3,5 miljoner i rabatt från Socialförsäkringskostnaderna och Företagarna är kritiska.

– Risken för konkurrenssnedvridning är stor. Inte minst för att de här områdena inte är helt uppenbara, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

I praktiken så kommer ett företag på en gata få betala miljoner i skatt och det konkurerande företaget som ligger två kvarter bort ska erhålla miljoner i skatterabatt.

Publicerat av

Tony Harkén

sverige

Klockan i Sverige

SE - Time
 • Restaurangtips i Phnom Pehn – Kambodja

  Dags att äta, jag tar mig till strandpromenaden längst Tonle Sap-floden och det känns som om man är i Nice i Frankrike, förmodligen för att Kambodja tidigare tillhörde Frankrike under Indokina-tiden, och många gamla byggnader vittnar om detta. Läs mer...

 • Nyhet! Maycas del Limarí Chardonnay

  Den 1 mars lanserades Maycas del Limarí Reserva Especial Chardonnay i Systembolagets ordinarie sortiment. Läs mer...

 • Svenskarna väntas jobba längst i EU

  Den tid som EU-ländernas medborgare i snitt förväntas vara tillgänglig på arbetsmarknaden under livet har de senaste tio åren ökat med 1,9 år. Och svenskarna är det folk som förväntas vara tillgängliga längst tid i hela EU. Läs mer...

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items