.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Anställda i europeiska företag hindras av omoderna arbetsrutiner

Anställda i europeiska företag hindras av omoderna arbetsrutiner

Publicerat av Cecilia Helland tisdag, 20 november 2012.

Ricoh Europe publicerar en ny undersökning som avslöjar att anställda på europeiska företag tycker att det är svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen.

Hela 82 procent känner att deras arbetssätt är omoderna och hindrar dem från att vara så effektiva som möjligt. Det påverkar deras möjligheter att öka tillväxt och vinst, samt möjligheten att stödja kunders behov i framtiden.

Undersökningen, del tre av Ricoh Document Governance Index 2012 som utförts av Coleman Parkes Research på uppdrag av Ricoh avslöjar vad de anställda anser vara det bästa sättet att möta kommande utmaningar; som ökad globalisering, rörlighet och mer integrerade arbets­platser.

Enligt de tillfrågade måste man gå längre än att använda ny teknik och nya kommunikations­verktyg. Endast en procent av de tillfrågade uppskattar kommunikationsverktygen, och fyra procent anser att fler investeringar i den senaste tekniken är det bästa sättet att påverka arbetsprocesserna. I stället rekommenderar de anställda en regelbunden översyn av arbets­sätten och stöd från ledningen för att belöna idéer till förbättringar gällande affärskritiska dokumentprocesser som stöder funktioner som ekonomi, HR och inköp.

Undersökningen visar även en anmärkningsvärd skillnad mellan hur man uppfattar situationen på styrelsenivå och på golvet. Fler än 90 procent av de tillfrågade i ledande ställning sa att information/feedback från de anställda regelbundet samlades in och att utbildning arrangeras när ny hård- eller mjukvara introduceras. Långt färre av de anställda höll med om det: endast 77 procent anser att deras feedback efterfrågades innan och efter att ny teknik introducerats och endast 76 procent säger att de fått utbildning.  

– I hjärtat av varje organisation finns människorna, och de anställda behöver hjälp av ledningen för att förstå processerna och dokumenthanteringen som stödjer deras dagliga arbetsrutiner. Företagsledare känner till behovet av en process för förändringsledning när ett nytt arbetssätt ska implementeras men den processen saknas på många europeiska företag. Det resulterar i att de anställda känner sig utanför bestlutsfattande som påverkar deras arbete, och företag riskerar att nya investeringar inte levererar vad som utlovats, säger Mia Hussner, CIO - IT Department, Ricoh Sverige AB.

– Det gäller för företagen att de lyssnar mer på sina anställda, rådfrågar dem i olika steg på vägen och maximerar deras kunskap och erfarenhet. De som arbetar med dokumentprocesser varje dag, är värdefulla resurser som har centrala och viktiga åsikter när informationsprocesser ska förbättras, fortsätter Mia.

Om Ricoh Document Governance Index 2012

Ett nytt perspektiv: Ricoh Document Governance Index 2012 är en undersökning som Coleman Parkes Research har genomfört på uppdrag av Ricoh Europe PCL. Den ger en uppdaterad bild av hur affärskritiska dokumentprocesser hanteras i företag över hela Europa och bygger på Ricohs tidigare index - Ricoh Document Governance Index 2009 och Ricoh Process Efficiency Index 2011.

Undersökningen fokuserar på affärskritiska dokumentprocesser – organisationers kärnaktiviteter som upprepas ofta och regelbundet. De kan vara dokumentintensiva, men framförallt har de en direktverkan på företags samverkan med både kunder och anställda. De omfattar dokumentprocesser inom HR, ekonomi, upphandling samt leverantörs- och kundreskontra.

Undersökningen omfattar 1 075 intervjuer av beslutsfattare, högre tjänstemän och andra anställda inom stora (1 000+ anställda), medelstora (500-999 anställda) och små (färre än 500 anställda) organisationer i Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark), Spanien, Schweiz, Storbritannien och Irland.

Organisationerna återfinns inom sektorerna utbildning, rättsväsende, kommun/energi, hälso- och sjukvård, offentlig sektor, detaljhandel samt bank och finans. Kvalitativa intervjuer genomfördes även med europeiska beslutsfattare i syfte att få insyn i hur de hantererar sina affärskritiska dokumentprocesser.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

tyskland

Klockan i Tyskland

DE - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items