.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Bombardier tecknar ramavtal med Deutsche Bahn

Bombardier tecknar ramavtal med Deutsche Bahn

Publicerat av Tony Harkén fredag, 28 juni 2013.

Bombardier och Deutsche Bahn (DB) har tecknat ett ramavtal om leveranser av upp till 450 lok mellan år 2015 och 2023.  Totalt kontraktsvärde är upp till 1,5 miljarder euro.

Deutsche Bahn har redan idag över 700 BOMBARDIER TRAXX-lok, som har använts för gods- och passagerartrafik under mer än tio år. De nya loken blir av en utvecklad modell, baserad på TRAXX-plattformen, och uppfyller de senaste europeiska normerna och alla tekniska krav.

Tack vare sin modulbaserade konstruktion och flexibilitet möjliggör TRAXX-plattformen inte bara trafik i Tyskland utan också drift i grannländerna.

TRAXX-loken är konstruerade för hastigheter upp till 160 km/h och erbjuder låg livscykelkostnad och hög energieffektivitet. De kan på begäran utrustas med så kallad Last Mile-funktionalitet som exempelvis gör det möjligt att driva godstrafik med ellok på icke elektrifierade sträckor. Detta ökar järnvägens effektivitet och möjliggör nya logistikkoncept.

Publicerat av

Tony Harkén

tyskland

Klockan i Tyskland

DE - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items