.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Fartyg sparar mer än 60 % energi med ny teknik

Fartyg sparar mer än 60 % energi med ny teknik

Publicerat av Cecilia Helland onsdag, 06 november 2013.

Den marina sektorn står inför flera tuffa utmaningar. Rederierna förbereder sig för att möta hårdare miljökrav och ökande bränslekostnader.

En åtgärd som ger snabbt resultat för både miljö och bränsleekonomi är att investera i en exakt styrning av pumpar och fläktar. Med hjälp av Emotron frekvensomriktare och ECO-PAC, ett eget utvecklat styrsystem, erbjuder CS Electric, vår partner i Danmark, den internationella rederibranschen en smart lösning.

CS Electric har i mer än tjugo år utvecklat och levererat lösningar till industri- och marina verksamheter i såväl Danmark som internationellt.  Genom sin placering med huvudkontor i Esbjerg och närhet till den europeiska kontinenten kan CS Electric på kort varsel ta sig an projekt och serviceuppdrag var som helst i världen. Företaget har 50 anställda med kunskap inom automation, motorstyrning samt reglering och övervakning. CS Electric utför dagligen ombyggnad och service globalt, framförallt inom den marina sektorn.

Företaget har genom ett stort intresse för energieffektiva lösningar och sitt stora kunnande inom fartygsinstallationer utvecklat ECO-PAC systemet, ett koncept avsett för energioptimering av pump- och fläktsystem på fartyg. Utvecklingsarbetet startade för tolv år sedan, då man i ett samarbetade med ett av de större rederierna testade möjligheterna att optimera ett 90kW pumpsystem. Genom att utveckla och förfina systemet har man nu ett koncept som är färdigt att installeras och användas på fartyg välden över.

Den marina sektorn står inför flera förändringar. Rederierna förbereder sig för att möta hårdare miljökrav samt ökande bränslekostnader. En exakt styrning av pumpar och fläktar är ett exempel på de åtgärder som snabbt ger resultat för både miljö och bränsleekonomi. Dessutom ger det rederiet en ökad konkurrenskraft genom lägre driftskostnader. ECO-PAC systemet från CS Electric är ett väl förpackat koncept som på kort tid kan installeras för att exempelvis styra fartygets kylvattenpumpar. ECO-PAC innehåller ett styrsystem med färdig mjukvara för kontroll och styrning av temperatur, tryck och flöde samt en operatörspanel där processen kan övervakas i realtid. 

Systemet loggar energiförbrukningen vilket gör att man får ett tydligt och mätbart resultat på de besparingar man gör. Systemet använder våra Emotron FDU frekvensomriktare för att styra pumparna. Frekvensomriktarna är som standard avsedda för att användas i tuff miljö med höga krav på tillförlitlighet och har DNV godkännande för användning i marin miljö. Emotron FDU omriktarna har en hög skyddsklass och ett kraftigt utförande, vilket gör att de kan monteras direkt i maskinrummet utan ytterligare kapsling. Installationskostnaden för ett ECO-PAC system är ca 50.000 Euro och återbetalningstiden är åtta till tolv månader.

Uni-tankers, hemmahörande i Middelfart och en del av United Shipping & Trading Company Ltd, är ett i raden av rederier som visat intresse för ECO-PAC systemet och där det första fartyget, Fenno Swan, i den drygt tjugo fartyg stora flottan nu har utrustats med ECO-PAC systemet. Jan Rindebaek, teknisk chef på Uni-tankers berättar att installationen är gjord på fyra pumpar och att man har konstaterat att energiförbrukningen på dessa reducerats med sammanlagt drygt 60 %. Som exempel kan nämnas att för en av kylvattenpumparna har efter 1104 timmars drift (46 dagar) energiförbrukningen sjunkit från 19390 kWh till 7756 kWh. 

Jan Rindebaek berättar vidare att Uni-tankers är ett rederi som gärna vill arbeta för en miljövänlig profil. För dem hänger business och miljö samman och installationen på Fenno Swan har gett besparingar både när det gäller ekonomi och miljö.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

tyskland

Klockan i Tyskland

DE - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items