.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Internetlänkning – Ny dom från EU-domstolen

Internetlänkning – Ny dom från EU-domstolen

Publicerat av Cecilia Helland fredag, 27 juni 2014.

En innehavare av en webbplats får numera länka till upphovsrättsliga verk som är fritt tillgängliga på en annan webbplats utan upphovsmannens medgivande.

Detta oavsett om det är tydligt att användaren förflyttas till en annan webbplats eller inte, dvs. om verket framstår som en del av innehållet på den aktuella webbplatsen.

Detta enligt ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål mellan fyra journalister och internetsökmotorn Retriever. Retriever behövde inte betala ersättning till journalisterna då söktjänsten inte gör intrång i det upphovsrättsliga skyddet.

Ta del av - Internetlänkning – Ny dom från EU-domstolen

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

tyskland

Klockan i Tyskland

DE - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items