.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Mycket att lära av tyskt skogsbruk

Mycket att lära av tyskt skogsbruk

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 31 mars 2016.

Tyskland framhålls av miljörörelsen som ett föregångsland inom skogsskötsel. Samtidigt är Sverige en förebild för det tyska skogsbruket. De två länderna har mycket att lära varandra.

– Skillnaderna beror på att vi har olika förutsättningar, säger Dieter Biernath på den tyska skogstidningen Forstmaschinen Profi.

Sverige har mer än dubbelt så mycket skogsmark som Tyskland och färre invånare. Sverige har 28,6 miljoner hektar produktiv skogsmark, medan Tyskland har 11,1 miljoner hektar, enligt Skogsstatistisk årsbok, SCB. Virkesförråden är ungefär lika stora i båda länderna. Samtidigt närmar sig Tyskland 85 miljoner invånare på 85 procent av Sveriges yta.

– Skogsbruket skiljer sig mellan den norra och södra delen, påpekar Dieter Biernath.

Miljörörelsen lyfter gärna fram norra Tyskland som ett gott exempel, främst skogarna tillhörande staden Lübeck, där lövskog dominerar och man ligger i fronten för kontinuitetsskogsbruk. I norr är den mesta skogen offentligt ägd.

Intressanta brukningsmetoder

Årets stora skogshändelse i Tyskland är mässan och konferensen KWF-dagarna 9-12 juni 2016 i Roding, Bayern. KWF är årets största internationella skogsmässa, och den sydligaste förbundsstaten har ett skogsbruk som påminner om Sveriges. Här är hälften av skogarna privatägda, med gran och björk som dominerande trädslag.

– Det finns skillnader i brukningsmetoder som borde intressera svenska skogsägare och entreprenörer, säger Oliver Gabriel, som bevakar skogsfrågor för tidningen Forst & Technik.

Han ger tre exempel: avverkning av helstam med grävmaskiner i övergrov skog, avverkning av gran i blandade bestånd utan att skada björkar och annan lövskog, samt virkestransport med linbanor. Det senare är utvecklat för skogsbruk i bergig terräng, men används i Tyskland allt mer på slättlandet för att minska körskador och markpackning.

Kollegan Dieter Biernath instämmer och sammanfattar:

– Sverige är på många sätt ett föregångsland, men det finns en del att lära av Tyskland. Årets KWF-dagar är rätt plats att göra det på.

KWF-Tagung

Den 17:e upplagan av KWF-Tagung äger rum 9-12 juni 2016. Kongressen pågår den 9 juni och exkursionerna 9-11 juni. Elmia är internationell representant för KWF i Skandinavien sedan många år.

Publicerat av

Tony Harkén

tyskland

Klockan i Tyskland

DE - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items