.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Ny lag för handlare av elektriska produkter i Tyskland

Ny lag för handlare av elektriska produkter i Tyskland

Publicerat av Tony Harkén fredag, 10 juni 2016.

En ny lagstiftning gällande utökat producentansvar träder i kraft i Tyskland från och med den 25 juli 2016.

Då är handlare av elektriska och elektroniska produkter i Tyskland skyldiga att ta emot uttjänta varor från slutkonsumenter utan kostnad, informerar Tysk-Svenska Handelskammaren.

Den nya tyska lagen "Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten" eller kort ElektroG gäller under följande förutsättningar för såväl fysiska butiker som e-handlare:

  • Om säljytan av elektriska produkter hos en fysisk butik i Tyskland är större än 400 kvadratmeter måste själva butiken ta emot uttjänta varor
  • För e-handlare gäller kravet om de har ett lager av elektriska produkter i Tyskland och om lagret är större än 400 kvm

I praktiken innebär det att handlarna måste se till så slutkonsumenterna kan lämna in sina uttjänta elektriska produkter antingen i eller i direkt anslutning till butiken. För e-handlare gäller det att kunna erbjuda återlämningsmöjligheter i slutkonsumenternas närhet. Det räcker inte med att enbart hänvisa till den kommunala insamlingen.

De berörda handlarna måste dessutom se till att kommunicera vilka återlämningsmöjligheter slutkonsumenterna har. Det kan de göra via till exempel sin hemsida eller online shop. Följs inte kommunikationskravet är det enkelt för konkurrenter att anmäla varandra.

FOTO: UDO SPRINGFELD/FLICKR.COM

Publicerat av

Tony Harkén

tyskland

Klockan i Tyskland

DE - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items