.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Pris till svenska företag i Tyskland

Pris till svenska företag i Tyskland

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 11 oktober 2012.

2012 års pristagare av Svenska företagspriset är Bonnier Media Deutschland GmbH (i kategorin storföretag), Vagabond (i kategorin mellanstort företag) och Netigate (i kategorin newcomer på den tyska marknaden).

De prisade företagen har vuxit ur sin hemmamarknad Sverige och framgångsrikt etablerat sig i Tyskland.

"Det finns många exempel på svenska företag som har etablerat sig på den tyska marknaden. Flera starka kandidater har sökt priset i år och vi har valt ut tre vinnare som genom 'svenska' egenskaper som kreativitet och nytänkande var och en på sitt sätt gjort avtryck här i Tyskland." säger Mats Hultberg, VD för Svenska Handelskammaren.

Sedan 2003 delas Svenska Företagspriset i Tyskland ut av Svenska Handelskammaren och Exportrådet i samarbete med Sveriges ambassad i Berlin. Se hemsidan www.schwedenkammer.de för utförligare information och anmälan.

Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner: 10 % av den totala svenska exporten går till Tyskland och cirka 18 % av all import till Sverige härstammar från Tyskland. De båda länders handel och näringslivsrelationer befinner sig på en hög och stabil nivå. Den svenska exporten till Tyskland ökade under de första fem månaderna svagt och steg med 1 % i förhållande till förra året, importen från Tyskland sjönk svagt med 7 %. Värdet av de exporterade varorna till Tyskland de första fem månaderna 2012 uppgick till 6,7 miljarder euro, medan varor till ett värde av 9,0 miljarder euro importerades till Sverige från Tyskland. (Källa: SCB och GTAI)

Svenska Handelskammaren i Tyskland är ett nätverk av företag och privatpersoner som har ett starkt intresse av att vidareutveckla de tysk-svenska handelsrelationerna. Handelskammaren är idag en viktig partner för svenska företag som vill bli aktiva på den tyska marknaden. Målsättningen är att tillhandahålla en plattform och ett nätverk, samt att erbjuda hjälp och service vid frågor för de verksamma aktörerna inom tysk-svenskt näringsliv. Sedan 2003 delas Svenska Företagspriset i Tyskland (mellan 2003-2011 Svenska Exportpriset) ut årligen av Svenska Handelskammaren i Tyskland och Exportrådet i samarbete med Svenska ambassaden i Berlin.

Handelskammaren med sina 650 medlemmar och regiongrupper på sex platser i Tyskland kan dra nytta av kontinuerligt växande kunskap och kontakter inom olika branscher. Handelskammaren har sitt säte i Düsseldorf och leds av VD:n Mats Hultberg.

Publicerat av

Tony Harkén

tyskland

Klockan i Tyskland

DE - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items