.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Tyska verksamheten en besvikelse

Tyska verksamheten en besvikelse

Publicerat av Tony Harkén söndag, 16 december 2012.

Intrum Justitia gör nödvändiga anpassningar i Tyskland efter en svag utveckling under 2012.

Anpassningarna kommer att leda till engångskostnader om ca 8 miljoner euro som belastar det fjärde kvartalet 2012.

Av detta belopp kommer 6 miljoner euro att bokföras som en nedvärdering av en portfölj med köpta fordringar och 2 miljoner euro att bokföras som en nedskrivning av den tyska IT-plattformen.

Under 2012 har Intrums tyska verksamhet haft dålig tillväxt på såväl kredithanteringstjänster som investeringar i köpta fordringar. Den operativa effektiviteten har varit dålig och även påverkats av problem med IT-plattformen. Detta har bidragit till att inkasseringen i den största portföljen utvecklats sämre än förväntat, vilket har lett till en nedvärdering av portföljen i enlighet med Intrum Justitias konservativa redovisningspolicy. Portföljen förväntas emellertid fortfarande generera positiv avkastning under sin löptid, dock med lägre internränta än vad som ursprungligen förväntades.

Under 2012 slutfördes flera åtgärder avsedda att stärka den tyska verksamheten. En personalminskning om 25 procent av den totala personalstyrkan har genomförts löpande under året, parallellt med flera initiativ avsedda att öka produktiviteten för återstående personalstyrka. Vidare har modifieringar implementerats för att säkerställa en effektiv IT-plattform. Slutligen har, sedan december, en ny verkställande direktör anställts med solida meriter från kredithanteringsbranschen. 

”Utvecklingen i Tyskland under 2012 har varit en besvikelse. I och med de åtgärder och kostnadsminskningar som vi nu implementerat är jag emellertid säker på att vår tyska verksamhet är väl positionerad för tillväxt och lönsamhet under kommande år”, säger Lars Wollung, VD och koncernchef på Intrum Justitia.

Publicerat av

Tony Harkén

tyskland

Klockan i Tyskland

DE - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items