.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Tyskland fortsätter på sin framgångsrika bana

Tyskland fortsätter på sin framgångsrika bana

Publicerat av Cecilia Helland fredag, 01 november 2013.

Under årets åtta första månader har Tysklandsturismens utveckling varit konstant positiv.

Enligt siffror från Statistisches Bundesamt har över 49 miljoner utländska övernattningar registrerats på logianläggningar med tio eller fler bäddar runt om i landet. Det motsvarar en ökning på 4 procent hittills för 2013.

– Antalet övernattningar från utlandet har stigit markant under sommarmånaderna juli och augusti, och trots högvattnet som drabbade några av landets regioner står sig reselandet Tyskland fortsatt väl i en internationell jämförelse, betonar Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT).  

Det är de europeiska besökarna som utgör den viktigaste pelaren i Tysklands incoming. Petra Hedorfer fortsätter:

– Särskilt glädjande är det att européernas Tysklandsresor till och med ökat med 4 procent under perioden januari-augusti, en tidsperiod under vilken utlandsresorna generellt bara ökade med 2,5 procent, enligt en studie från IPK.

Konstant tillväxt från grannländerna

Framförallt är det grannländerna som står för den stabila tillväxten och bland dessa intar Schweiz, Tysklands näst viktigaste marknad, en särställning. Med nästan 3,7 miljoner övernattningar under årets åtta första månader har antalet besökare från Schweiz ökat med 5,3 procent jämfört med förra året. Procentuellt sett överträffar dock tillväxten från Storbritannien, 9,1 procent, ökningen från grannlandet i söder. Brittiska besökare står sammantaget för 3,2 miljoner övernattningar från januari-augusti 2013.

Även från Polen har stigande besökstal registrerats: med nästan 1,5 miljoner övernattningar har en ökad tillväxtvolym på 9,7 procent kunnat fastslås. Och för Belgien som i början av året inte uppvisat någon nämnvärt positiv utveckling, innebar augusti månad med ett plus på 5,3 procent ett trendbrott. Under årets första åtta månader har över två miljoner övernattningar registrerats från detta grannland, en försiktig ökning på 0,5 procent. Från Sverige har drygt 1,1 miljoner övernattningar registrerats, vilket motsvarar en ökning på 5 procent jämfört med samma period i fjol.

Fjärran marknader ger hög tillväxt

Till Tysklands starkt stigande incoming har även mer geografiskt avlägsna marknader bidragit avsevärt. Bara i augusti månad steg glädjande nog efterfrågan från USA med 5,7 procent. Sammanlagt uppgick antalet övernattningar från USA, den viktigaste av de mer avlägset belägna marknaderna, till knappa 3,3 miljoner i Tyskland under perioden januari-augusti – en tillväxt på sammantaget 1,7 procent. En oproportionerligt hög tillväxt med ett plus på 17 procent och allt som allt över en miljon övernattningar under årets åtta första månader stod de arabiska golfstaterna för. Utvecklingen sammanfaller med fastemånaden Ramadans slut i augusti.

Märkbart tydlig är också de ryska besökarnas bidrag till Tysklandsturismens incoming. Under januari till augusti månad 2013 fastställdes med en total volym på 1,7 miljoner övernattningar en ökning av tillväxten på 17,2 procent. Tysklands viktigaste asiatiska marknad Kina såg med ett plus på 10,5 procent och 1,1 miljoner övernattningar också den till att under samma tidsperiod bidra påtagligt till den positiva utvecklingen av Tysklands incoming.

Foto: Frankfurt am Mains skyline med bron Flößerbrücke - Jochen Keute/DZT

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

tyskland

Klockan i Tyskland

DE - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items