.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Det ljusnar i den ”gamla” världen

Det ljusnar i den ”gamla” världen

Publicerat av Tony Harkén onsdag, 28 augusti 2013.

Den globala tillväxten växlar upp och ändrar riktning. Konfidensindikatorer och utfall indikerar att konjunkturen har bottnat i eurozonen, och att tillväxten stärks i USA.

Samtidigt bromsar tillväxtekonomierna in. Den globala tillväxten kommer, i större utsträckning än tidigare, att drivas av västvärldens ekonomier. Sammantaget ser vi en förstärkning i den globala ekonomin.

En positiv omvärldsutveckling gynnar svensk exportindustri samtidigt som inhemsk konsumtion drivs på av expansiv finanspolitik. Svensk ekonomi stärks under senare hälften av 2013 och den tar ytterligare fart under 2014. Tillväxten förväntas nå 3,2 procent 2014, en upprevidering från 2,7 procent från föregående prognos.

Riskerna för en sämre utveckling har minskat något och riskbilden är mer balanserad än tidigare. Huvudscenariot ges 70 procents sannolikhet, med 15 procent sannolikhet för både en bättre och en sämre utveckling. Risken för en kraftig inbromsning i tillväxtekonomierna som sprider sig till omvärlden har ökat samtidigt som faran för förnyad politisk oro i Europa kvarstår. I Sverige utgör hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden en risk för ekonomin.

- I rapporten belyser vi riskerna med den kraftiga kreditexpansionen i Kina, säger Anna Felländer, Swedbanks tf chefekonom, och tillägger: Den ömsesidiga påverkan mellan Kina och andra tillväxtmarknader kan leda till ett bakslag för den stigande trenden i hela världsekonomin.

Svensk arbetsmarknad har överraskat positivt under årets första hälft. Sysselsättningen utvecklades bättre än väntat. Att arbetslösheten inte sjunker beror på att arbetskraften fortsätter att växa snabbt. Ytterligare jobbskatteavdrag kommer att hålla arbetslösheten uppe under en övergångsperiod eftersom det tar tid för de personer som kommer in på arbetsmarknaden att hitta jobb. Konjunkturuppgången kommer dock att bidra till en ökad arbetskraftsefterfrågan och arbetsmarknaden stärks snabbare än vad vi tidigare förutsåg.

- Riksbankens nästa steg blir en höjning. En tillväxt över trend och en arbetsmarknad som förbättras tidigare än väntat och en inflation som tar fart gör att Riksbanken sannolikt höjer räntan redan våren 2014, säger Magnus Alvesson, prognoschef på Swedbank.

Även i de baltiska länderna väntas en positiv utveckling de närmsta åren. BNP-tillväxten i de baltiska länderna varierar mellan 3,9 och 4,5 procent under 2013.

Källa – Swedbank

Publicerat av

Tony Harkén

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items