.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Hög tid att förbereda för toalettavfall i fritidsbåtshamnar

Hög tid att förbereda för toalettavfall i fritidsbåtshamnar

Publicerat av Cecilia Helland måndag, 16 juni 2014.

I april nästa år blir det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut sitt toalettavfall i vattnet.

Istället ska avfallet tömmas i land. Men risken finns att det kommer att saknas möjligheter till sugtömning i minst hälften av fritidsbåtshamnarna eftersom utbyggnaden går trögt.

Den 1 april 2015 blir det förbjudet för alla fritidsbåtar, utom de som är K-märkta, att släppa ut toalettavfall inom svenskt sjöterritorium.

Det finns idag ungefär 900 000 fritidsbåtar i Sverige. Av dem har cirka 50 000 möjlighet att tömma avfall i land och ytterligare drygt 50 000 har toaletter som måste byggas om för att kunna lämna avfallet i land. Dessa båtar finns över hela landet.

Det finns minst 1000 fritidsbåthamnar i Sverige. Av dem vet Transportstyrelsen med säkerhet att drygt 240 erbjuder möjlighet till sugtömning. De nya reglerna innebär att det behöver installeras många fler anläggningar i fritidsbåtshamnarna för att tillgodose behovet av sugtömning. Ansvaret för att avgöra vilket behov av anläggningar som finns och att installera mottagningsanordningar ligger på fritidsbåtshamnarna. Men utbyggnaden går trögt.

– Fritidsbåtshamnarna, oavsett vem som står för driften – kommun, båtklubb eller andra – måste ta sitt ansvar. Och det är bråttom. När nästa båtsäsong sätter igång ska det vara möjligt för alla fritidsbåtar som behöver lämna sitt toalettavfall att göra det, säger Staffan Widlert, generaldirektör för Transportstyrelsen i debattartikeln.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items