.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Konjunkturförsvagningen alltmer kännbar – Säkerhetsbälten på inför nästa år

Konjunkturförsvagningen alltmer kännbar – Säkerhetsbälten på inför nästa år

Publicerat av Cecilia Helland fredag, 21 december 2012.

Svensk ekonomi stod emot den internationella ekonomiska oron bra under större delen av 2012, men signalerna är nu tydliga att det gamla året går mot ett svagt slut och det nya mot en försiktig början. 

En fortsatt dämpad omvärldsutveckling och en, under hösten, växande oro bland företag och hushåll kommer att lägga en hämsko på tillväxten 2013. Därför finns behov av ytterligare stimulanser via en fortsatt sänkning av reporäntan, men regeringen bör också vara beredd att använda finanspolitiken för att hålla tillbaka arbetslösheten.

Näringslivet expanderade under större delen av 2012 och bidrog till en växande sysselsättning. Företagens lönsamhet pressas dock alltmer, och produktionstakten har börjat krympa, samtidigt som konkurserna ökar och antalet varsel växer. Tillförsikten har fallit tillbaka kraftigt under hösten och en fortsatt dämpad utveckling för både investeringar och sysselsättning präglar inledningen av nästa år.

Hushållens konsumtion har gett ett betydelsefullt bidrag till tillväxten hittills under 2012, men en ihållande och ökad pessimism i slutet av året pekar mot en dämpad efterfrågan framöver. Detta förstärks av snabbt stigande varsel och en ökad arbetslöshet. Dock är hushållens finansiella situation stark, och det finns potential för en växande konsumtion när konjunkturen vänder.

Swedbank - Magnus Alvesson

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items