.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Kris i Europa slår mot sommarturismen

Kris i Europa slår mot sommarturismen

Publicerat av Tony Harkén fredag, 05 oktober 2012.

För andra året i rad minskade sommarturismen i Sverige. Antalet övernattningar i Sverige sjönk med 1,9 procent.

Övernattningarna från utlandet minskade med totalt 2,8 procent. Samtidigt fortsatte antalet långväga besökare och logiintäkter öka med 6,9 respektive 1,6 procent.

Det var besökarna från Europa som svarade för den största nedgången under sommaren. Övernattningarna från Tyskland minskade med 5,6 procent. Antalet besökare från Danmark och Nederländerna sjönk med 9,5 respektive 10,9 procent. Totalt minskade den europeiska marknaden med 7,1 procent.  Ökningar från både Norge (1,8%) och Finland (2,3%)  bidrog till att övernattningarna från våra nordiska grannar låg kvar på samma nivå som förra sommaren.

 Ljuspunkten stod de långväga besökarna för, antalet ökade med 6,8 procent.  Det var framför allt övernattningarna från USA (plus 10,9 procent), övriga Asien (plus 33,6 procent) och Kina (plus 15,9 procent) som ökade. Fler långväga besökare under sommaren har dock inte kunnat kompensera för ett minskat resande från kontinenten.

 Även om de totala volymerna minskade något, så fortsatte logiintäkterna på hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen att öka även under sommaren 2012 till totalt 5,4 miljarder kronor. Mest ökade intäkterna i Stockholm och Västra Götaland med 47 respektive 25 miljoner kronor.

 Källa – Tillväxtverket

Publicerat av

Tony Harkén

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items