.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Ny högskolekurs i tyska med praktik i Tyskland

Ny högskolekurs i tyska med praktik i Tyskland

Publicerat av Cecilia Helland fredag, 29 augusti 2014.

På högskolekursen ”Tyska i Tyskland med praktik, fortsättningskurs 30 hp” kombineras studier i tyska med 13 veckors praktik på ett tyskt företag.

Kursen genomförs av Mälardalens högskola i samarbete med IS Düsseldorf. Undervisningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel för studier på heltid.

Under höstterminen 2014 välkomnas för första gången sju praktiksugna studenter i Düsseldorf.

Fortsättningskursen vänder sig till dem som har läst minst Tyska 1/Tyska A 30 hp på högskolenivå. Mer än hälften av studenterna har läst grundkursen ”Tyska 1 i Tyskland 30 hp” som Mälardalens högskola erbjuder i studentstaden Köln. Att utveckla språkkunskaperna genom föreläsningar och praktik på en arbetsplats är en naturlig fortsättning.

Terminen inleds med tre veckors undervisning i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Studenterna övar sin förmåga att uttrycka sig korrekt i tal och skrift, i såväl vardagliga som yrkeslivsanknutna sammanhang, och får en djupare inblick i samhällsliv och arbetsliv i Tyskland. Under de efterföljande 13 veckorna praktiserar de måndag till tordag på ett företag i Düsseldorf med omnejd. Därigenom skaffar de sig yrkesspecifika kunskaper och utvecklar sitt språk i ett arbetslivsorienterat sammanhang. Fredagarna under praktikperioden ägnas åt fördjupande undervisning.

Studenterna tilldelas en passande praktikplats efter studiebakgrund och intressen. Daniel som har studerat statsvetenskap har fått en praktikplats på Bezirksregierung Düsseldorf, medan piloten Karl Johan kommer att praktisera på Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Tyska luft- och rymdfartsverket). Förlaget Naumann & Göbel tar emot Otto som har en kandidatexamen i tyska.

IS Düsseldorf har lång erfarenhet av att erbjuda svenska studenter språkundervisning och praktik. Språkinstitutet, som är en del av IS Internationella Skolorna, har kontakt med ca 100 företag och organisationer inom 30 olika branscher. Sedan 2002 genomför de folkhögskolekursen ”Tyska i praktiken” på uppdrag av Braheskolan – Visingsö folkhögskola. På denna kurs behöver deltagarna endast ha läst tyska steg 3/C-språk i gymnasiet. Till skillnad från ”Tyska i Tyskland med praktik” har de flesta kursdeltagarna på folkhögskolekursen tagit studenten och ännu inte påbörjat ett högskoleprogram.

Sandra är tidigare student på ”Tyska i praktiken” och ”Tyska 1 i Tyskland”. Så här säger hon om sin praktikplats inom marknadsföring på företaget Kyocera Document Solutions:
”Att göra praktik i Tyskland är bland det bästa man kan göra för sin språkutveckling! Just det faktum att man behöver prata tyska dagligen gör att man både förstår och pratar tyska på ett väldigt naturligt sätt.”

”Tyska i Tyskland med praktik, fortsättningskurs 30 hp” startar i september 2014. Nästa möjlighet att läsa kursen är under höstterminen 2015. De som ännu inte är behöriga kan under vårterminen studera grundkursen i Köln, också genom Mälardalens högskola.

Behörighet: 

Studenterna ska ha läst tyska i gymnasiet samt Tyska 1/Tyska A 30 hp på högskola/universitet.

Nästa kursstart: 

HT 2015, sista ansökningsdag 15 april 2015

Se även IS Düsseldorfs hemsida: www.is-duesseldorf.com

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items