.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Ökande personalkostnader för småföretagare

Ökande personalkostnader för småföretagare

Publicerat av Cecilia Helland måndag, 08 september 2014.

De senaste fem åren har personalkostnaderna för småföretag ökat betydligt fortare än för näringslivet som helhet – och ökningen för småföretagen fortsätter.

En ny, statistiskt säkerställd undersökning från LRF Konsult visar att personalkostnaderna för landets minsta företag, med upp till 15 anställda har ökat med 15,1 procent fram till 2013 sedan 2008. Samtidigt visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) att personalkostnaderna för näringslivet som helhet legat på en betydligt lägre och mer stabil nivå under samma tidsperiod.

LRF Konsult har beräknat utvecklingen för den genomsnittliga personalkostnaden med hjälp av verkliga bokslut från drygt 40 000 företag med 0-15 anställda. Siffrorna har sedan jämförts med personalkostnaderna redovisade i SCBs ”Resultaträkning för näringslivet totalt”, där över en miljon företag i olika storlekar ingår. Resultatet visar att det råder stora skillnader mellan de analyserade grupperna. Personalkostnaderna för småföretag ökade från 26,2 procent år 2008 till 29,3 procent år 2012 (+11,8 procent), medan motsvarande siffror för näringslivet som helhet ökade från 17,6 procent till 18,7 procent (+6,3 procent) under tidsperioden 2008 - 2012.

- Personalkostnaderna utgör relativt sett en betydligt större post för småföretagen och det finns en rad möjliga förklaringar till varför det ser ut som det gör. Exempelvis har små, ägarledda företag få anställda och ägarens egen lön är ofta en stor del av den totala lönekostnaden. Om det går bra tar ägaren ut mer lön, går det dåligt krymper den ofta. Småföretag är också betydligt känsligare för både med- och motgångar, och de drabbas hårt av exempelvis sjukfrånvaro, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

Det genomsnittliga företaget i LRF Konsults statistik hade en årsomsättning mellan 2,5 och 2,9 miljoner kronor under tidsperioden. Det genomsnittliga företaget i SCBs siffror är betydligt större – här pendlade årsomsättningen mellan 6,0 och 6,9 miljoner. Pär Martinsson menar att skillnaderna i företagens storlek delvis kan förklara varför utvecklingen ser ut som det gör.

- Många system på arbetsmarknaden, exempelvis de för LAS-hantering och sjuklön, är främst anpassade för större företag med fullfjädrade personalavdelningar. Detta medför att småföretagen blir missgynnade, ofta med mer administration som resultat, säger Pär Martinsson. 96 procent av Sveriges företag har färre än 10 anställda, vilket gör dem till en betydande faktor för den svenska ekonomins utveckling. Trots detta tyder den nya undersökningen på att småföretagen inte har samma förutsättningar som de större företagen.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items