.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Osäker konkursutveckling, fler konkurser under juni trots minskning för halvåret

Osäker konkursutveckling, fler konkurser under juni trots minskning för halvåret

Publicerat av Cecilia Helland måndag, 07 juli 2014.

Företagskonkurserna ökade i juni månad med 9 procent jämfört med samma månad 2013.

För årets första halvår kvarstår den positiva utvecklingen med minskande konkurser jämfört med förra året – minskningen för årets första 6 månader är 7 procent. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Antalet företagskonkurser i juni månad ökade med 9 procent. Totalt gick 686 företag i konkurs under månaden jämfört med juni månad 2013 då 630 företag gick i konkurs. Under årets första halvår gick 3 541 företag i konkurs jämfört med första halvåret 2013 då 3 809 företag gick i konkurs.

Fortsatt stark inhemsk efterfrågan
Konkursnedgången för halvåret är bred branschmässigt och speglar den starka inhemska efterfrågan där vi ser minskande konkursutsatthet i till exempel detaljhandeln och transportindustrin liksom för information och kommunikation. Samtliga dessa branscher uppvisade väsentligt sämre siffror vid denna tid 2013.

- De senaste månadernas positiva trend för både detaljhandeln och transportbranschen fortsätter  även under juni, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh. Dessa branschers utveckling och den starka inhemska efterfrågan generellt sett bidrar starkt till återhämtningen för den svenska ekonomin.

Spridd geografisk utveckling
Utvecklingen i de olika länen är spridd, men konkursökningar kan noteras för samtliga de tre storstadsregionerna. Bäst bland dessa regioner var Västra Götaland där konkursökningen endast var 1% för månaden. Konkursökningen har koncentrerat sig på aktiebolag, medan konkursutvecklingen enskilda näringsidkare är fortsatt positiv.

Den internationella efterfrågan är fortfarande svag, men räntesänkning med efterföljande kronförsvagning kan komma att stimulera svenska företags internationella konkurrenskraft. En förbättring för exporten bör kunna komplettera den starka inhemska efterfrågan och ytterligare förstärka landets ekonomiska återhämtning.

- Visserligen stiger antalet konkurser under juni månad trots minskningen månaderna dessförinnan. En månad är dock för litet underlag att dra några långtgående slutsatser av, men vi måste givetvis följa utvecklingen noga, avslutar Roland Sigbladh.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items