.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Skakig global konjunktur dämpar svensk ekonomi

Skakig global konjunktur dämpar svensk ekonomi

Publicerat av Cecilia Helland onsdag, 27 augusti 2014.

Den globala tillväxten förväntas stiga måttligt, pådrivet av en hygglig utveckling i USA och Storbritannien.

Tillväxten dämpas av svagheter i eurozonen, geopolitiska spänningar, och stora obalanser i många tillväxtekonomier. Fokus kommer att ligga på den penningpolitiska splittringen mellan den gradvisa normaliseringen i USA och Storbritannien, och den expansiva politiken förd av ECB.

Euron kommer att försvagas, vilket är gynnsamt för tillväxten i eurozonen. Men det är fortfarande en svag och ojämn återhämtning i den globala ekonomin med betydande nedåtrisker som karakteriserar konjunkturläget de kommande åren.

-       Utvecklingen i eurozonen blir avgörande för den globala återhämtningen, säger Magnus Alvesson, Swedbanks prognoschef. Trots att förutsättningarna förbättras, var tillväxten under andra kvartalet en besvikelse, inte minst i Tyskland. Behovet av ytterligare stimulanser växer, och vi bedömer att ytterligare åtgärder från ECB blir aktuella under hösten.

Svensk ekonomi slits mellan ett starkt USA och ett svagt EMU, där ett bräckligt EMU dominerar. Vi drar ned tillväxtprognosen för innevarande år till 2,1 procent och reviderar ned utsikterna framöver, mycket beroende på den svagare utvecklingen i eurozonen. Därtill kommer en ökad sårbarhet i den svenska konsumtionsledda återhämtningen till följd av hushållens skuldsättning.

Det låga inflationstrycket och ECB:s expansiva penningpolitik får Riskbanken att sänka räntan till 0,10 procent i december i år och skjuta en första höjningen framåt till början av 2016. Riksbanken har även en arsenal av andra åtgärder i byrålådan. Riksbanken har nu en infrastruktur för att kunna hantera obligationsköp om det skulle behövas för att ge kraft bakom signaler om låga räntor länge. Som opinionsundersökningarna ser ut idag finns en betydande risk för en besvärlig och utdragen regeringsbildning. Volatiliteten på finansmarknaderna kan öka med en viss riskpremie på räntor och valuta. Svensk ekonomi är in grunden stabil med en låg statsskuld och vi räknar med ett begränsat genomslag.

-       Svensk ekonomi tål politisk osäkerhet relativt väl, säger Anna Felländer chefekonom. Men, mer satsningar på utbildning, forskning, innovation och infrastruktur behövs.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items