.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Skapar plattform för energifrågor med Kalifornien

Skapar plattform för energifrågor med Kalifornien

Publicerat av Tony Harkén torsdag, 19 januari 2017.

För närmare två år sedan lämnade Sonia Yeh hemmet i hightech-området Silicon Valley och arbetet vid institutet för transportstudier vid University of California.

Flytten gick till Mölnlycke och en gästprofessur med bas vid Chalmers institution för energi och miljö. Här bedriver hon forskning, undervisning och bidrar med kunskap till näringsliv och beslutsfattare.

– Jag har alltid haft en stark känsla, en passion, och känt en skyldighet att studera energi- och miljöfrågor och att använda kunskapen för att beslutsfattare och vi alla ska ta mer välgrundade beslut för en mer hållbar planet, säger energi- och transportforskaren Sonia Yeh. Hon är innehavare av Fulbright Distinguished Chair Professor in Alternative Energy vid Chalmers och gästforskare på Energi och Miljö

Behovet av kunskapsutbyte mellan politik och vetenskap är stort. I Kalifornien hade Sonia Yeh rollen som rådgivare till beslutsfattare. Hennes uppgift och mål var att ge politiker och andra aktörer kunskap och verktyg för ett hållbarare transportsystem. Utifrån den plattformen arbetade hon även med beslutsfattare och aktörer om energifrågor globalt. Det kunde handla om allt från policys för biobränslen i Storbritannien och EU till palmolja i Malaysia, sockerrör för biobränslen i Brasilien och oljesand i Kanada.

– I Kanada är de bekymrade över utvinningen av oljesand. Den har stor miljöpåverkan samtidigt som det är en viktig ekonomisk resurs. I Brasilien och Malaysia handlar diskussionen om huruvida växande sockerrör och oljepalmer för produktion av biobränslen kommer att ödelägga skog och torvmark och leda till enorma ökningar av växthusgaser i atmosfären och andra ekologiska skador.

Syftet med Sonia Yehs forskning är att förstå utmaningarna med framtidens energi- och transportsystem, kopplat till klimatfrågan och utsläpp av växthusgaser. Det handlar om att få en effektivare och energisnålare transportsektor, tillförlitlig energiförsörjning och minska vår miljöpåverkan.

– Jag arbetar med identifiera rätt politiska verktyg för att ta itu med dessa utmaningar. Mitt intresse är att lära mig hur dessa frågor diskuteras inom EU och i synnerhet hur politiska tas en region som är så mångfacetterad som Europa. Kalifornien är i många avseenden ledande när det gäller innovationer, policys och teknologi med global spridning – elektriska fordon är ett bra exempel. Det är därför vi har en så väl genomtänkt klimatpolitik och en stor andel elfordon.

Å andra sidan, säger Sonia Yeh, har Europa gjort många framsteg inom el- och transportsektorn. De nordiska länderna har ganska låga koldioxidutsläpp och stor andel förnyelsebar energi i elnätet. Till skillnad från Kalifornien är Europa inte lika beroende av bilar.
– Så ni har fördelen av att kunna integrera transportinnovationer i stor skala och göra städer klimatsmarta i snabbare takt än vad som är möjligt i USA.

Från och med i år kan yrkesverksamma ingenjörer och samhällsplanerare, precis som beslutsfattare i Kalifornien gjort under lång tid, få ta del av hennes kunskaper för att fatta bättre beslut. Sonia Yeh är programledare för den webbaserade kursen Global Energy Challenges på Chalmers Professional Education. Deltagarna är främst från transportsektorn i USA och Sverige.

– Kursen handlar om att ge deltagarna kunskap om hela omfattningen av utmaningarna vi står inför och verktyg att fatta rätt beslut. Deltagarna får en god inblick i energislag som sol-, vind, kärnkraft och biobränslen samt elfordon.

Den som går kursen får veta hur teknikslagen fungerar var och en för sig och vilka utmaningarna är när man integrerar dem i ett system. Detta är särskilt viktigt nu när integreringen sker mycket snabbare än någonsin tidigare för att minimera de långsiktiga effekterna av klimatförändringen från fossila utsläpp.
Mycket fakta och kunskap alltså, men det viktigaste för Sonia Yeh är att kursdeltagarna blir kritiska tänkare och använder kunskaperna från kursen för att genomföra egna beräkningar och bilda sig en egen uppfattning.

– Det här handlar om att du snabbt ska kunna analysera fakta och argument i nyhetsartiklar och i rapporter, tänka kritiskt och debattera för din sak. På det ska du också kunna lyssna och ställa rätt frågor inför nya satsningar och beslut.

Även om Sonya Yeh har flyttat till Sverige fortsätter samarbetet med Kalifornien. Tillsammans med toppforskare här och beslutsfattare vid California Air Resources Board, arbetar hon nu med att starta ett formellt samarbete med forskare och politiker i Kalifornien.

– Idén är att dela erfarenheter och kunskap när det gäller teknikutveckling och policys med målet att göra våra samhällen klimatsmarta. Det finns både stora likheter och stora skillnader inför de utmaningar vi står inför och vi har mycket att lära av varandra.

Text: Ann-Christine Nordin,

Foto: Anna-Lena Lundqvist – Bild - Sonia Yeh Fulbright, energi- och transportforskare, innehavare av Distinguished Chair Professor in Alternative Energy vid Chalmers.

Mer information om kursen Global Energy Challenges

Publicerat av

Tony Harkén

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items