.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Svensk integration får bottenbetyg

Svensk integration får bottenbetyg

Publicerat av Tony Harkén fredag, 07 december 2012.

Sverige uppvisar störst sysselsättningsgap i Europa mellan infödda och nyanlända.

Den viktigaste vägen för integration är arbete. Enligt statistik från SCB gällande 2010 och kommunmottagna så arbetar hälften av männen efter 5 år och hälften av kvinnorna efter elva år.  

Ryszard Szulkin professor i sociologi, har studerat skillnaderna i sysselsättningsnivå mellan infödda och invandrare i fjorton länder i Europa. Han konstaterar att det finns stora skillnader mellan länderna men också över tid.

– Det svenska sysselsättningsgapet mellan infödda och dem som nyligen invandrat är i särklass störst i Europa, säger Ryszard Szulkin. För människor med mer än tio års vistelsetid i landet är gapet mindre – Sverige utmärker sig inte alls på samma negativa sätt.

För flyktingar, som enligt Eurostat utgör cirka 25 procent av invandrarna i Sverige, är det särskilt svårt men här finns också skillnader mellan olika ursprungsländer. Flyktingar från Iran, Irak och Afrikas horn har det betydligt tuffare än invandrare från de tolv länder som blev nya EU-medlemmar 2004.

-De som kommer till Sverige från de nya medlemsländerna är i regel unga, och har i genomsnitt högre utbildning än vad de som är födda i Sverige har, konstaterar Eskil Wadensjö.

Lärlingssystem för ungdomar och praktikplatser som vägar till integration i arbetsmarknaden pekas ut som möjliga lösningar, även om det i sig inte räcker.

Riksrevisionen, som tidigare kommit med kritik mot att flera flaskhalsar i samhället bromsar etableringen av invandrade akademiker på arbetsmarknaden, kommer under december med en ny rapport om mottagningssystemet för asylsökande.

Ryszard Szulkin anser etableringsreformen är bra – men bara i teorin. Att ett land har problem med integration kan ha många olika förklaringar: flexibilitet på arbetsmarknaden, löneläge, vilka länder invandrarna kommer ifrån och vilken utbildningsnivå de har.

 

Publicerat av

Tony Harkén

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items