.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Unik rättsanalystjänst lanseras i Sverige

Unik rättsanalystjänst lanseras i Sverige

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 09 oktober 2012.

Nu lanserar informationsföretaget Karnov Group Sveriges första rättsanalystjänst, Lexino.

En ny undersökning visar att det svenska rättsläget blir alltmer svårtolkat. Lexino – rättsanalyser beskriver det aktuella rättsläget med analyser och tolkningar skrivna av 40 av landets främsta jurister och domare.

I samband med lanseringen av Lexino rättsanalyser har Karnov Group genomfört en större undersökning bland 500 praktiserande jurister i Sverige. Resultatet visar bland annat att 75 procent av svenska jurister upplever att EU-inflytandet på svensk rätt gör det svårare att hålla koll på rättsläget.

– Vi känner till problemet med att svenska jurister får allt svårare att hålla koll på det rådande rättsläget, något som den här undersökningen bekräftar. Jag upplever därför att en rättsanalystjänst som Lexino behövs på marknaden, säger Anders Eriksson, ordförande för huvudredaktionen på Karnov Group. 

Genom Lexino får praktiskt verksamma jurister ett välbehövligt verktyg som samlat ger en tydlig bild av det aktuella rättsläget med särskild fokus på rättspraxis. Analyserna och tolkningarna är gjorda av ett antal framstående jurister och domare som alla tillhör landets främsta experter på de berörda rättsområdena.

Karnov Groups undersökning visar även att 71 procent av svenska jurister upplever att prejudikat, det vill säga domstolarnas bedömningar, blir allt viktigare rättskällor i det svenska rättssystemet. 

– Resultatet av undersökningen talar sitt tydliga språk. Svenska jurister upplever att det svenska rättssystemet rör sig mer mot ett rättsystem där tolkningar av rättsfall och EU-dokument styr. Syftet med Lexino är att ge en komplett och tydlig bild av rättsläget, säger Anders Eriksson.

Publicerat av

Tony Harkén

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items