.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
USMCA – nya avtalet som ska ersätta Nafta

USMCA – nya avtalet som ska ersätta Nafta

Publicerat av Tony Harkén tisdag, 02 oktober 2018.

USA, Kanada och Mexiko enades 30 september om ett förnyat frihandelsavtal som kommer att ersätta Naftaavtalet.

Det nya avtalet USMCA, the United States-Mexico-Canada Agreement, innebär fortsatt tullfrihet för många varor men förändrade regler för bland annat bilproduktion.

Det är för tidigt att yttra sig om alla detaljer i det nya avtalet. Men att det nu finns en överenskommelse minskar osäkerheten, vilket är positivt. Många företag i regionen, även svenska, bygger idag sina affärsmodeller på värdekedjor där olika delmoment i produktionsprocessen sker i de olika länderna. Att fortsätta att få möjligheter att sälja tullfritt inom regionen är av stor betydelse, säger Ingrid Berglund, utredare på Kommerskollegium.

Nafta var när det trädde i kraft 1994 det mest omfattande frihandelsavtalet som hade förhandlats fram. Förutom att avtalet har tagit bort större delen av alla tullar mellan de tre länderna reglerar avtalet flera andra handelspolitiska områden, bland annat tjänstehandel och investeringar, offentlig upphandling och tekniska handelshinder.

Kommerskollegium har tidigare publicerat en rapport om Nafta-avtalet med fokus på betydelsen av avtalet för Mexiko. Nu vidtar en analys av det nya avtalets innehåll. 

Mer information

Hela överenskommelsen mellan USA, Kanada och Mexiko

Kommerskollegiums analys av Naftaavtalet (2017)

Frågor besvaras av Kommerskollegiums utredare Ingrid Berglund

Publicerat av

Tony Harkén

usa

Klockan i Washington, USA

US-WA - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items